ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


ทัวร์ตุรกี 8D6N High light
 
คลิ๊ก ดาวน์โหลดโปรแกรม
 
Download ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี 39,990
ตุรกี High light - 8D6N
ทริปแนะนำสำหรับท่องเที่ยวตุรกี - เดินทางเป็นหมู่คณะ เริ่มต้นที่ 39,990.-

ทัวร์ตุรกี ไฮไลท์ ชมภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่

 
FB ตุรกี ชวนเที่ยว
 
     
Day 1   2135 เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (บินตรง) (เวลาบิน 10.30 ชั่วโมง)
Day 2 0400 เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ..... ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต
Day 3   ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ชานัคคาเล่
Day 4   เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
Day 5   บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
Day 6   เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
Day 7
  นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล
  0125 เดินทางสู่ กรุงเทพม Turkist Airlines เที่ยวบินที่ TK 68 (เวลาบิน ประมาณ 9.25 ชั่วโมง)
 Day 7 1450 เดินทางถึงสุวรรณภูมิ
     
 
 วันแรก    สนามบินสุวรรณภูมิ - อีสตันบูล ...... -,-,D
0830   พบ เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน Turkish Airlines -TK (ประตู 9 เคาน์เตอร์ U) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก จัดการสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
 1055   เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 65 (บินตรง)
 1710
(เวลาท้องถิ่น)
  เดิน ทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul เวลาประเทศตุรกี ช้ากว่าเวลาไทย 4 ช.ม.) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     พักค้างคืนที่ Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 
 วันที่สอง    อีสตันบูล - ชานัคคาเล่ ........B,L,D
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 .....   เที่ยวชมเมืองอีสตัลบูล นำชม
     * ฮิปโปโดรม Hippodrome สนามแข่งม้าโบราณ ชมเสาโอเบลิสค์ 3 ยุคสมัยจากต่างที่มา มีประวัติที่น่าสนใจ
* สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงิน เพราะการประดับกระเบื้องสีน้ำเงิน สร้างสรรค์ป็นลายดอกไม้ ภายในโดมของสุเหล่า  เอกลักษณ์โดดเด่นภายนอกอาคารคือ หอประกาศเชิญชวนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทำพิธีละหมาด Minaret 6 หอ เท่ากับสุเหร่าที่นครเมกกะ
* สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์
* อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532  สำรองไว้ใช้ยามที่กรุงอิสตันบูลถูกข้าศึกปิดล้อมเมือง จุน้ำได้ทั้งหมด 80,000 ลูกบาศก์เมตร
ฮิปโปโดรม Hippodrome  สุเหร่าสีน้ำเงิน  Blue Mosque  สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  Mosque of Hagia Sophia  อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน  Yerebatan Sarnici
 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย   นำชม * พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนที่น่าสนใจคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย โดยมีกริชแห่งทอปกาปิ ด้ามประดับมรกตใหญ่ 3 เม็ด กับเพชร 86 กะรัต เป็นไฮไลท์
    จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat เพื่อโดยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่ง ไปยัง เมืองชานัคคาเล่ Chanakkale ริมทะเลมาร์มาร่า ตัดกับทะเลอีเจียนใช้เวลาประมาณ 45 นาที
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   

พักค้างคืน ที่ Tusan  Hotel [4*ระดับท้องถิ่น ไม่ใช่มาตราฐานสากล]

     
 
 วันที่สาม    กรุงทรอย- เปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส- คูซาดาซึ ........B,L,D
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 สาย   นำชม

*กรุงทรอย Troy เมืองโราณ อันมีซากการขุดพบทับซ้อนกันถึง 9 ชั้น เป็นเมืองในมหากาพย์ สงครามเมืองทรอยของ มหากวีกรีกโบราณ โฮเมอร์ ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troyที่สร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ตามเค้าเรื่องของมหากาพย์ ได้เวลาสมควร เดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum

     กรุงทรอย (Troy) วิหารอะโครโปลิส (Acropolis)
 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย   นำชม
    * วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญว่าเป็นประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย มีโรงละครที่ชันที่สุดในโลก ซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 10,000 คน
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi ที่แปลว่าเกาะนก อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียน เป็นท่าเรือที่สำคัญ ของฝั่งทะเลอีเจียน เพื่อนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งไปชมเมืองเอฟฟิซุส Ephesus
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
    พักค้างคืน ที่ Marina Hotel [4*ระดับท้องถิ่น ไม่ใช่มาตราฐานสากล] หรือเทียบเท่า
 
 วันที่สี่   บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่ ........B,L,D
   
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
 เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำชม
    * บ้านพระแม่มารี The Virgin Mary’s House สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระแม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิ้นพระชนม์ลง ณ สถานที่แห่งนี้

* เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อดีตเมืองหลวงแห่งของอาณาจักรโรมันตะวันออก ชมห้องสมุดของเซลซุส (Library of Celsus) สัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส และอาคารสำคัญอีกแห่งคือ วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) สร้างขึ้นถวายจักรพรรดิเฮเดรียน ซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ชมโรงละคร (Great Theatre)  สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส  มีการสกัดไหล่เขาสร้างเป็นที่นั่ง  จุคนได้ถึง 25,000 คน อันเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น โรงละครนี้สร้างสมัยกรีกโบราณ และปรับปรุงให้ยิ่งใหญ่มากขึ้นในสมัยโรมัน

* ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael kors  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย    เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) นำชม
* ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) ที่โดดเด่น เห็นเป็นเนินเขาสีขาวโพลนด้วยตะกอนของแคลเซี่ยมคาร์บอเนตจากน้ำพุร้อน ผลจากการแข็งตัวของแคลเซี่ยมทำให้เกิดภาพของน้ำตกสีขาวราวหิมะเป็นชั้น ๆ หลายชั้นไหลหลั่นเป็นทางน้ำยาวสวยงาม

* นครโบราณเฮียราโปลิส (Hierapolis) ในบริเวณใกล้เคียงกัน อดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนส ที่ 1 แห่งแพร์กามุม 190 ก่อนคริสตกาล ศูนย์กลางนครเฮียราโปลิส เป็นบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมเมืองปามุคคาเล่ ชมสถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล่ (Pamukkale Museum) โรงอาบน้ำโรมัน (The Baths) ซากโบสถ์สมัยไบแซนไทน์ ฐานวิหารอะพอลโล (Temple of Apollo) และ โรงมหรสพโรมัน (The Theatre) เป็นต้น
 ค่ำ   บริการอาหารค่ำแบบ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     พักค้างคืนที่ Ninova Thermal Hotel 4* หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ห้า   เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย ........B,L,D
เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า   
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่เมืองคอนย่า (Konya) (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)  อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก อาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี  ที่ยุคนั้นเรียก อนาโตเลีย เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ และเป็นจุดพักคาราวานที่สำคัญในเส้นทางสายไหม
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย    นำชม
     * พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum เคยเป็นศาสนสถานของลัทธิมวลลม Mevlana ในศาสนาอิสลาม ใช้สำหรับทำสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเต้นหมุนรอบตัวเป็นวงกลมประกอบเสียงดนตรี  ซึ่งนักบวชต้องฝึกทรมานร่างกายก่อนประกอบพิธีกรรม เช่นการอดอาหาร  ผู้ฝึกสมาธิได้ระดับสูงตัวจะลอยขึ้นเมื่อหมุนตัวในพิธีกรรม ลัทธินี้ก่อตั้งโดยเมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่  Jalal ad-Din Muhammad Rumi ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เมฟลาเป็นสุสานของศาสดา สานุศิษย์ บิดาและบุตรชาย ภายในพิพิธภัณฑ์ประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม สีสดใสตระการตา  

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia เมืองมรดกโลก (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะชม คาราวานสไลน์ Caravanserai ที่พักแรมระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน
 ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นชม “โชว์เมฟลาน่า และระบำหน้าท้อง” ศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตุรกี
     พักค้างคืน ที่ Gold Yildirim Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 
 วันที่หก    คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-เมืองใต้ดินไคมัคลี่- อิสตันบูล........B,L,D
 0500   ท่านที่สนใจนั่งบอลลูน เปิดประสบการณ์ใหม่ในการชมเมืองคัปปาโดเกีย พร้อมกัน ณ บริเวณล๊อบบี้ (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรัฐ) เจ้าหน้าที่บริษัทบอลลูน นำสู่จุดขึ้นบอลลูน
 เข้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชมมรดกโลก เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia
    * นครใต้ดินไคมัคลี (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli)a ที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ซึ่งขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปกว่า 10 ชั้น  ชั้นที่ลึกที่สุดลึกถึง 85 เมตร ภายในแบ่งเป็นห้อง ที่พร้อมอยู่อาศัยเป็นชุมชนอย่างเป็นระบบ เช่น ห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
* ชม โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค  อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-เมืองใต้ดินไคมัคลี่
 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย   นำชม
   

* พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 เพื่อเผยแพร่ศาสนาและป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ต่อต้านศาสนาคริสต์ โดยการสร้างโบสถ์ในถ้ำหลายแห่ง  ชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา (St. Barbar Church) โบสถ์มังกร (Snake Church) และ โบสถ์แอปเปิ้ล (Apple Church)

****** พิเศษ!! เข้าชมบ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Cappadocia (Local Cave House)****  พร้อมดื่ม Welcome Drink ชา กาแฟ ตามธรรมเนียมการต้อนรับแขกของชาวเมืองตุรกี

     
 ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินไคเซอร์รี่
 2300   เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2019
0030   เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล
     พักค้างคืน ที่ Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า
 
 วันที่เจ็ด   อิสตันบูล - ล่องเรือบอสฟอรัส - ชมวิวยอดเขาเปียลอททิ - ช้อปปิ้ง ........B,L,D
     
 เข้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชม
   

* พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดของจักรวรรดิออตโตมัน ก่อนการล่มสลาย ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 12 ปี ด้วยงบประมาณมหาศาล ก่อสร้างด้วยศิลปะผสมผสานของตะวันตกและตะวันออกอย่างสวยงาม ภายนอกประกอบด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวัง ซึ่งตั้งอยู่เหนืออ่าวเล็ก ๆ ที่ ช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ภายในประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ และฮาเร็ม ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรงแก้วเจียระไน และโคมไฟคริสตัลมากมาย ที่ใหญ่ที่สุดหนักถึง 4.5 ตัน

* ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งแบ่งเขตแดนระหว่างทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย เชื่อมระหว่าง ทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับ ทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) มีความยาว 32 กิโลเมตร  ชมทิวทัศน์อันล้วนเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์และเป็นจุดยุทธศาสตร์ ในการป้องกันประเทศตุรกี

 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย   * ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market)  เลือกซื้อของฝากหลากหลาย เช่น ชาผลไม้ เครื่องเทศ ผลไม้อบแห้งพื้นมืองตุรกี เช่น ฟิค แอปเปิ้ล แอปปลิคอท  ถั่วพิทาชิโอ  หรือของที่ระลึกตกแต่งบ้าน เช่น โคมไฟ ชุดชงชา ถ้วยชามเซรามิค ฯลฯ ในราคาย่อมเยา
    Pierre Loti Hill
     
 1700   เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
 2005   เดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64
     
 
 
 วันที่แปด    กรุงเทพมหานคร
 0925    เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
     
 
FB ตุรกีชวนเที่ยว
 
กำหนดการเดินทาง พัก 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม เด็ก 2-11 ปี
16-23 ก.ค. 59

 07-14 , 12-19 ส.ค. 59

  03-10 ,10-17 ก.ย.,24 ก.ย.-01 ต.ค. 59
39,990 6,000 39,990
*** ราคาสำหรับคณะ 20 ท่าน , 15-19 ท่าน เพิ่มท่านละ 2,000 บาท *****
 

** กรณีอยู่ต่อ (เลื่อนวันเดินทางกลับ) ต่าง Booking Class ชำระเพิ่ม 2,000-5,000 บาท


** เฉพาะกรุ๊ปวันที่ 16-23 ก.ค. 59 ขากลับ อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร TK68 เวลา 00:40-14:15


**ราคาอาจมีการปรับขึ้น ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557)

 รายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ กรุณา Download เพื่อความชัดเจน
 Download ทัวร์ตุรกี
 
ข้อแนะนำแจ้งเพื่อทราบ
* ห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น ผู้เดินทางด้วยกัน 3 ท่าน ต้องเสริมเตียง หรือ นอนเดี่ยว 1 ท่าน
* กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
* กระเป๋าเดินทางโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 
 
ราคาทัวร์รวม
* ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน20 กก.)
* ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
* ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
* ที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน กรณีเดินทางพร้อมกัน )
* อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
* ยานพาหนะ หรือรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
* ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
* น้ำดื่มบริการระหว่างมื้ออาหารและระหว่างวัน ท่านละ 2 ขวด ต่อวัน
* หัวหน้าทัวร์ไทย ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ในกรณีคณะเดินทาง 15 คนขึ้นไป)
 
 ราคาทัวร์ไม่รวม
 * ทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ $ 3 ดอลลาร์  ต่อท่าน ต่อวัน     ( 7 วัน รวม $ 21  ยูเอส ดอลลาร์)
* ทิปพนักงานขับรถ ท่านละ $ 2 ดอลลาร์  ต่อท่าน ต่อวัน   ( 7 วัน รวม $ 14  ยูเอส ดอลลาร์)
* ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ $ 3 ดอลลาร์  ต่อท่าน ต่อวัน  ( 8 วัน รวม $ 24  ยูเอส ดอลลาร์)
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
 
 รายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ กรุณา Download เพื่อความชัดเจน
Download ทัวร์ตุรกี
 

คุยกันเรื่องตุรกี

 คลิ๊ก!!...แสดงความคิดเห็น สอบถามรายการทัวร์ คุยกันเรื่องตุรกีกับ Web Master

 

 
Turkey

บัคลาวา - ขนมหวานหัวแหวนแห่งตุรกี
ตุรกี 1 วัน .... One Day in Istanbul
ตุรกีตะวันออก .... บทหนึ่งในตุรกี
ตุรกีตะวันออก 7 วัน
ทัวร์ตุรกี -ทรอย 8 days
ทัวร์ตุรกี ทิวลิป รีเวียร่า 10 วัน
ทัวร์ตุรกีตะวันออก 10 วัน
ตุรกี - Balloon ที่... Cappadocia
ตุรกี-ชมเมือง
ตุรกี Blue Mosque
ตุรกี รายทาง .... Along the way
Ani เมืองโบราณเอนิ-Kars ตุรกีตะวันออก
ตุรกี ทิวลิป Riveira 10วัน
Noah's Ark .... เรือของโนอาห์ ที่ อะรารัต
ประวัติตุรกี
ตลาดทองแดง ที่ กาเซนเท็พ Gaziantep
พิพิธภัณฑ์โมเสค - ตุรกี Ganzaintep กาเซนเท็พ
ตุรกี-Blue Mosque