ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


ฮานอย-ฮาลองเบย์ 3D2N

ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม แพคเกจทัวร์  

 

ฮานอย –ฮาลองเบย์

3D2N

วันแรก  กรุงเทพ ฯ – ฮานอย – อ่าวฮาลอง  ......... [_L,D]
.......   บินสู่กรุงฮานอย โดยสายการบิน............ (ไม่รวมในราคาแพคเกจ )
.......   เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบริการ
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่มรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ (3.30 ชม.โดยประมาณ)ระหว่างทางชมทัศนียภาพ ของทุ่งนาข้าว ไร่ข้าวโพด และสวนผลไม้ของเวียดนามถึงฮาลองเบย์
เย็น   เดินทางถึงเมืองฮาลอง เข้าที่พัก บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน Night Market
     
วันที่สอง  ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ฮานอย– หุ่นกระบอกน้ำ ......... [B,L,D]
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
0900   ล่องเรือชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ 2 ครั้งในด้านธรรมชาติ และด้านธรณีวิทยา  ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหิน ย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
1200   บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดสด ๆ บนเรือ หลังอาหารกลับขึ้นฝั่ง เดินทางต่อ สู่กรุงฮานอยในเส้นทางเดิม
บ่าย   เดินทางถึงเมืองฮานอย ชมวัดวันเหมียว หรือ วัดจองหงวน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนามชม ทะเลสาบคืนดาบ และ  วัดหง็อกเซิน  ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และนำท่าน ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ย่านถนนเก่า 36 สาย
เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ
     
วันที่สาม  สุสานโฮจิมินห์ – จตุรัสบาดิงห์-กรุงเทพฯ ......... [B,L,D]
0700   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารชม สุสานโฮจิมินห์ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยาอยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า  และมีทหารอารักขารอบทิศ ชม ธรรมเนียบประธานาธิบดีเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ  ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียว 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเดินทางเลือกชม สินค้าและของฝาก ย่านการค้า 36 สาย (36 Old Strees) อิสระช้อบปิ้งตามอัธยาศัย  จนสมควรแก่เวลา นำท่าน ออกเดินทางสู่สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพๆ 
     

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Price Till    20 Dec 2013

Hotel Accommodations 

Price - Person

Remart

2-3 pax

4-6 pax

7-9 pax

10-14 pax

Sgl.plus

Heritage Halong Hotel - Halong

12,400

9,200

8,100

7,300

1,800

* * * Hotel

Star View Hotel - Hanoi

Heritage halong hotel - Halong

13,000

9,700

8,600

7,900

2,200

* * * * Hotel

Chalcedony Hotel  - Hanoi


* เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่เสริมเตียง คิดค่าบริการ 50% จากราคาผู้ใหญ่
* เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียงสำหรับเด็ก คิดค่าบริการ 75% จากราคาผู้ใหญ่
* เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียงแบบผู้ใหญ่ คิดค่าบริการ 95% จากราคาผู้ใหญ่

ค่าบริการรวม   ค่าบริการไม่รวม
* รถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
* โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
* อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
* มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทย – อังกฤษ
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
* เรือนำเที่ยวอ่าวฮาลองเบย์พร้อมอาการกลางวัน
* น้ำดื่มบริการระหว่างการเดินทาง
* ประกันภัย วงเงิน 1,000,000 บาท
 
* ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
* ภาษีสนามบินไทย 700 บาท
* ภาษีสนามบินเวียดนาม 14 เหรียญสหรัฐ
* ทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ
 
 
 
 
Vietnam

Vietnam Package article
มุยเน่ - ดาลัท-โฮจิมินห์ article
โฮจิมินห์– วุงเตา article
ฮานอย ฮาลอง นิงบินห์ article
ฮานอย ฮาลองเบย์ 4D3N article
ฮานอย - ซาปา 5D4N article
Dalat article
Hochiminh - Cu Chi - My Tho article
Hanoi - Ha Long 3D2N article
Danang - Hue - Hoi An article
Danang - Hoi An article
Hoi An article
Vietnam Map article
เว้ คานัง ฮอยอันแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล