ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


Egypt Hight Light 7 Days

Hight Light !! อียิปต์

ไคโร • อเล็กซานเดรีย • ลุกซอร์• แมมฟิส • ซัคคารา

7 Days

โดยสายการบินอียิปต์แอร์

 วันแรก  กรุงเทพฯ • ไคโร

2200

  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์

 วันที่สอง  ไคโร • กีซ่า (ชมสฟิงซ์ ) • พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์

0045

 

เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่ MS 959 (ใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมง)

0600

 

เดินทางถึง สนามบินกรุง ไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชม.) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาพบกับตัวแทนของบริษัทฯที่รอต้อนรับท่านอยู่ภายในสนามบิน

0630

 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงไคโร แห่งอียิปต์ ดินแดนลี้ลับและพิศวง แหล่งอารยธรรมและโบราณคดีที่สำคัญ มีแม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ค.ศ. 969 เมืองใหม่ชื่อ อัลควาฮิราห์ แปลว่า ชัยชนะ หรือ รู้จักกันในชื่อ "ไคโร " ได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ และเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ไคโรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างกำแพงใหญ่ล้อเมือง ปัจจุบันมีประชาการกว่า 20 ล้านคน เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ยังมีความสำคัญด้านการเมืองวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางในดินแดนตะวันออกกลางอีกด้วย

0900

 

แวะชมอนุสรณ์ทหารนิรนาม และ สถานที่ที่อดีต ประธานา ธิบดี อันวา ซาดัต ถูกลอบยิงเสียชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์  สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างเพื่อฝั่ง พระศพของพระองค์เอง   ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่ แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน  ประกอบด้วย

   

1)  ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 ล้านแท่ง น้ำหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนำวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟรอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย

   

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ำกว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทำให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทำลายเสียหายมาก

   

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus)สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร

   

ชมสฟิงซ์ สลักจากหินสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรน  ส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า

   

พิเศษ ..!! ฟรี ขี่อูฐ ชมปิรามิด(กรุณาทิปคนจูงอูฐท่านละ US$ 1)

1200

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

1330

 

ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum)  ที่เก็บสะสมโบราณวัตถุที่เก่าแก่และล้ำค่ามากมายครอบคลุม ตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์จนกระทั่งยุคจักรวรรดิโรมัน มากมายกว่า 120,000 ชิ้น เก็บรวบรวมและจัดแสดงเล่าเรื่องราวของอารยะธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองไว้ได้อย่างสวยงาม  โดยเฉพาะห้องจัดแสดงสมบัติอันล้ำค่าขององค์ฟาโรห์ตุตันคาเมนรวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ  ของฟาโรห์อย่างครบครัน ชมโลงศพทองคำแท้หนัก 110 ก.ก.พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ เช่น เตียงบรรทม, รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์  ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต  (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) และ ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี  สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์การเตรียมตัวหลังความตายของชาวอียิปต์ หรือ  การทำมัมมี่ (Mummy) ชมมัมมี่ของคนและสัตว์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่  พร้อมร่วมค้นหาคำตอบแห่งปริศนาคัมภีร์มรณะ (Book of the Death)

   

รายการเสริมพิเศษชมห้องมัมมี่ 11กษัตริย์ ( Royal Mummy Room ) ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆอีก 10 พระองค์ (ค่าเข้าชมประมาณ 700 บาท / 100 ปอนด์อียิปต์ )

ค่ำ

 

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

พักที่ LE PASSAGE HOTEL ระดับ 5 ดาว

 

วันที่สาม เมืองลุ๊กซอร์ • เวสแบงค์ • หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) วิหารฮัสเซพซุต • รูปปั้น เมมนอน (Colossi of Memnon)

0500

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองลุกซอร์[Luxer]

   

*** จัดเตรียมสัมภาระสำหรับ 1 วัน 1 คืน ใส่กระเป๋าเล็กเพื่อนำไปใช้ที่ Luxor ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ จะฝากไว้ที่โรงแรมที่ไคโร เพราะจะต้องกลับมาพักไคโร อีก 1 คืน *****

0630

 

เดินทางสู่ เมืองลักซอร์[Luxer] โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 265

0730

 

เดินทางถึง เมืองลักซอร์[Luxer]  หรือเมืองธีบส์ เมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศ์ที่ 18 และ 19 แห่งอาณาจักรอียิปต์โบราณ(ห่างจากกรุงไคโร 675 กม) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ (West Bank) อันเป็นนครของผู้วายชนม์ (Valley of the Dead) หรือ Necropolis of Thebes

   

ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) สุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 ที่ปัจจุบันเหลือเพียงรูปสลักหินทราย Memnon ขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  เนื่องจากเมื่อกว่า 2,000 ปี เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทำให้ตัววิหารพังลงมา 

   

ชมหุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) ณ เทือกเขาทีบัน ที่มีรูปทรงสันฐานคล้ายปิรามิด เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ ซึ่งปัจจุบันพบทางเข้าแล้ว 14 แห่ง   แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์ ภายในสุสาน มีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จ (ให้ท่านเลือกเข้าชมได้ถึง 3 สุสาน)

   

และหลุมพิเศษหมายเลข KV62 เป็นที่ฝังพระศพของ ฟาโรห์ตุตันคามุน อันเลืองนาม ซึ่งต้องเสียค่าเข้าชมเป็นพิเศษ เนื่องจากจำกัดให้เข้าชมวันละ 100 คน ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์

   

ชม Deir El-Bahari หรือ วิหารพระนางฮัคเชฟซุต (Temple of Queen Hatshepsut) ฟาโรห์หญิงหนึ่งเดียวแห่งอียิปต์โบราณ หรือรู้จักในฉายา “ราชินีหนวด”  วิหารที่พระนางสร้างไว้หวังให้เป็นที่พักสุดท้ายแห่งชีวิตนี้ มีอายุกว่า 3,500 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกคู่ใจ ชื่อ เซเนมุท

1200

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

1500

 

ชม วิหารคาร์นัค (Karnak Temple) วิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยอาคารใหญ่โตมากมายหลายหลัง สร้างและปฎิสังขร โดยฟาโรห์ กว่า 30 องค์ต่อเนื่องกันมานับพันปี  เพื่อบูชาครอบครัวเทพเจ้า (Amon – Mut - Khonso) อันเป็นเทพเจ้าประจำถิ่นของเมืองธีป  ที่ภายหลังถูกยกระดับขึ้นเป็นเทพเจ้าสูงสุด ทางเข้าวิหารมีรูปแกะสลักของสฟิงซ์หัวแกะนั่งหมอบเป็นแถวสองข้างทาง ใช้เป็นทางเดินเชื่อมระหว่าง วิหารลุ๊กซอร์ และ วิหารคาร์นัค ในอดีตกาล และที่งดงามสะดุดตาคือ Hypostyle Hall หรือห้องเสา ซึ่งประกอบด้วยเสาปาปิรุสใหญ่ขนาด 10 คนโอบ สูง 23 เมตร  137 ต้น เรียงเป็นแถวสลักด้วยอักษรโบราณและภาพเทพเจ้า

   

ชม วิหารลุ๊กซอร์ [Luxer Temple] วิหารที่เดิมเคยเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับ วิหารคาร์นัค ห่างออกมาทางใต้ราว 3 ก.ม. ในสมัยโบราณเคยมีเสาโอเบลิสก์ตั้งอยู่สองตันเคียงกัน ปัจจุบันเสาตันหนึ่งถูกนำไปตั้งไว้ที่จัตุรัสคองคอร์ด กรุงปารีส เพื่อเป็นของขวัญแด่กษัตริย์นโปเลียนหลุยส์ของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1835 ชมรูปปั้นเต็มตัวของฟาโรห์ตุตันคามอนและมเหสี ขนาดเท่ากัน ทางเดินภายในวิหาร จะตรงเป็นแนวนับจากประตูทางเข้า ไปจนถึงห้องบูชาเทพเจ้าด้านในสุด ซึ่งมีเพียงฟาโรห์เท่านั้นที่เข้าได้  วิหารแห่งนี้ยังมีมัสยิดที่ ใช้ทำพิธีทางศาสนาอยู่เป็นปกติ สร้างอยู่บนคานของวิหารโบราณ โดยอาศัยเป็นรากฐานของอาคารม้สยิด อยู่ร่วมกันทั้งที่ต่างเวลาและต่างวาระกันมากหลายพันปี  จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นที่ตลาดพื้นเมือง หรืออิสระเลือกนั่งรถม้า ชมเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ

 

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

พักที่ IBROTEL HOTEL – LUXOR  ระดับ 5 ดาว

 

 วันที่สี่ ลุ๊กซอร์ • ไคโร • Old Coptic Cairo • ซิตาเดล สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี • ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ • Dinner-ล่องเรือชมโชว์ระบำหน้าท้อง

0700

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินลักซอร์

0910

 

เหิรฟ้าสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 138

1020

 

เดินทางถึงสนามบินไคโร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง

1200

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

ชม Old Coptic Cairo ย่านเมืองเก่าของไคโร ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส (Church of Saint Sergius)  โบสถ์คริสต์ในแดนมุสลิม  เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเสาหิน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4  เป็นที่หลบภัย ของครอบครัวพระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็ม กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า ระหว่างที่พระองค์ยังอยู่ในวัยทารก เป็นช่วงที่กษัตริย์แฮรอดของจูเดีย สั่งฆ่าทารกผู้ชายที่เกิดใหม๋ทุกคน โจเซฟและมาเรีย (ต่อมาเป็นเซ็นต์โจเซฟและพระนางมารี) ได้นำพระเยซูคริสต์ ซึ่งถือกำเนิดในช่วงนั้น เดินทางหลบหนีมาซ่อนภัย ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา 4 ปี ในพื้นที่ของโบสถ์ ที่อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น

   

ชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิด ที่กีเซ่ห์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส

1530

 

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว 

   

***เชิญซื้อ “ คาร์ทูซ ” จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาวอดีตองค์ฟาโรห์  ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์

ค่ำ

 

บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือ ระดับ5ดาว ล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำและชมการแสดง ระบำหน้าท้อง (Dinner Cruise with Belly Dance) อันเลื่องชื่อของอียิปต์

   

พักที่ LE PASSAGE HOTEL ระดับ 5 ดาว

 

 วันที่ห้า  ไคโร • อเล็กซานเดรีย • หลุมฝังศพใต้ดิน • เสาปอมเปย์พิลล่าร์ สวนมอนทาซ่าการ์เดน • หอสมุดแห่ง     อเล็กซานเดรีย • ไคโร

0700

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

0800

 

เดินทางผ่านทะเลทรายสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปากแม่น้ำไนล์ ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

1130

 

เดินทางถึง เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria)  เมืองหลวงของอียิปต์ช่วงที่ถูกปกครองโดยชาวกรีก  สร้างโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ปี 332 ก่อนคริสตกาล เป็นเมืองแห่งตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา และ มาร์ค   แอน โทนี  ปัจจุบันใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงไคโร  เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาด พื้นเมืองและโรงละครโบราณยุคโรมัน

   

ชม หลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสาน ของชาวโรมันในอดีตมีกว่า50,000 ศพ สุสานแห่งนี้มี 3 ชั้น ชั้นล่างมีทางเดินติดต่อถึงกันตลอดประมาณ 100 กม. สร้างในศตวรรษที่ 2 ลึก 32 เมตร นับเป็นสุสานที่มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามที่สุด ชม Pompey’ s Pillar โบราณสถานที่เก่าแก่ และเป็นเสาหินที่สูงที่สุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจากเมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร้างถวาย จักรพรรดิ์Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ์ 3 ตัว และ Nilometers หลงเหลืออยู่

   

ชม Pompey’ s Pillar โบราณสถานที่เก่าแก่ และเป็นเสาหินที่สูงที่สุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจากเมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร้างถวาย จักรพรรดิ์Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ์ 3 ตัว และ Nilometers หลงเหลืออยู่

1300

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

ชม Montaza Garden Palace ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกพิเศษของประเทศ จากนั้นรถแล่นเลียบชายทะเลเมดิเตอ เรเนียน อันสวยงาม ผ่านโบสถ์ประจำเมืองและ หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงป้อม Kaetbay Fort หนึ่งในป้อมขนาดใหญ่ริม ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสร้าง ค.ศ.1479 เพื่อป้องกันการรุกรานทางทะเล

   

นำชมหอสมุดอเล็กซานเดรีย  (พิเศษ ..!! ฟรีนำชมภายใน ซึ่งปกติต้องเสียค่าเข้าชมแยกต่างหาก ไม่รวม ในรายการ) ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ภายในมีที่นั่งอ่านหนังสือ เกือบ2 หมื่นที่นั่ง  มีไกด์ภาษาอังกฤษของห้องสมุดนำชมทุกชั่วโมงใช้เวลาอธิบายประมาณ 10-15 นาที ห้องสมุดเคยตั้งและถูกเผาในศตวรรษที่สี่ โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ด้วยเงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ห้องสมุดอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญ   พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ได้ได้สร้างเมืองหลวงและทรงตั้งพระทัยให้เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก เมื่อพโทเลมีขึ้นครองบัลลังก์อียิปต์ อเล็กซานเดรียก็ได้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลก  นักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์หลั่งไหลสู่  เมืองนี้จากชื่อเสียงของห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ห้องสมุดนี้ตั้งขึ้นจากแนวคิดของ  Demetrius Phalaerus ที่โน้มน้าวให้พโทเลมีรวบรวมหนังสือดี ๆ  โดยบอกว่าคนเก่งกาจจะตามมาเอง จึงได้มี การรวบรวมหนังสือจากทั่วอียิปต์ กรีก  เอเชียไมเนอร์ และยุโรป ความพยายามในการหาหนังสือนั้นเข้มข้นชนิดที่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าอเล็กซานเดรียทุกคนจะถูกริบหนังสือ  โดยหนังสือนั้นจะถูก นำไปคัดลอก (โดยการเขียนด้วยมือ) แต่ห้องสมุดจะขอเก็บต้นฉบับไว้และคืนฉบับคัดลอกให้ เจ้าของห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือถึงหกแสนเล่มในเวลาต่อมา และเป็นที่รู้กันว่านักคณิตศาสตร์สามารถหาความรู้ทุกอย่างในโลกได้โดยการมาที่ห้องสมุดนี้ ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ถูกทำลายหลายครั้ง ตั้งแต่ 47 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อจูเลียส  ซีซาร์โจมตีคลีโอพัตราด้วยการเผาท่าเรืออเล็กซานเดรีย ห้องสมุดตั้งอยู่ติดกับท่าเรือจึงพลอยถูกเผาไปด้วย หนังสือนับแสนเล่มถูกทำลาย แต่คลีโอพัตราตั้งพระทัยมั่นจะบูรณะห้องสมุดให้กลับคืนมาดีเหมือนเดิม มาร์ก แอนโทนีจึงยกทัพไปตีเมือง Pergamum ที่มีหนังสือดี และขนหนังสือทั้งหมดกลับอียิปต์  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร

ค่ำ

 

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

พักที่ LE PASSAGE HOTEL ระดับ 5 ดาว

 

 วันที่หก  เมมฟิส • สุสานอิมโฮเทป • ซัคคาร่า • โรงงานกระดาษ • โรงงานน้ำหอม

0700

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่เมืองซัคคาร่า(Sakkarah)

 

 

ชมปีรามิดขั้นบันได (Stepped Pira mid) ปิรามิดขนาดใหญ่สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ เป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา ฟังเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา

   

แถมพิเศษ นำท่านมุดปีรามิด ( King Teiti Tombs ) - ตื่นตากับภาพวาด และ โรงศพมัมมี่โบราณ พร้อมชมสุสาน อิมโฮเทป (Imhotep Tomp) สถาปนิกคู่ใจของฟาโรห์ ซอเซอร์ ซึ่งภายหลังได้รับการยกระดับเป็นเทพเจ้าแห่งการก่อสร้าง

   

จากนั้นเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน อีกทั้งมีต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามมากมายเป็นไร่ ตลอดรายทาง

   

เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองแมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งสลักด้วยช่างฝีมือเยี่ยม ไว้ในอาคารโปร่ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ที่แกะจากหินอลาบาสเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ค้นพบได้ในอียิปต์และรูปสลักของ ฟาโรห์รามเสส ที่ 2 ที่ยืนเด่นภายใต้ร่มเงาของต้นอินทผาลัมอีกจำนวนหนึ่ง พิเศษ นำท่านชมสุสาน อิมโฮเทป ( Imhotep Tomp )

1200

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

ชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุสกระดาษชนิดแรกของโลก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ และ โรงงานน้ำหอม สืบทอดมาแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และถ้ามีเวลาเหลือพอ นำท่านอิสระกับการสำรวจสินค้าทันสมัยของอียิปต์ ณ ห้าง City Star ในย่านหรูหราของชนชั้นสูงในอียิปต์

ค่ำ

 

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

1930

 

เดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร

2315

 

อำลากรุงไคโร บินตรงเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960

 วันที่เจ็ด  กรุงเทพฯ

1155

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี
 

อัตราค่าบริการ - ท่าน (Hight Light Egypt)

ไคโร • กีซ่า • ลักซอร์ • อเล็กซานเดรีย • ซัคคารา •แมมฟิส  7 Days

 

รายการนี้เป็นรายการพิเศษ  กรุณาสอบถามราคา

 

   ค่าบริการรวม

*

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทาง BKK - CAI - LXR - CAI - BKK 

*

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศ อียิปต์

*

รถโค้ชปรับอากาศสำหรับนำเที่ยวตามรายการ

*

ห้องพักในโรงแรม 4 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

*

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

*

อาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

*

หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

*

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้ใหญ่และ 500,000 บาท สำหรับผู้อายุไม่เกิน 18 ปี

   
 

   ค่าบริการไม่รวม

*

ภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน (6,000 บาท โดยประมาณ)

*

ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม) 

*

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ

*

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์และ ค่าPAY ทีวี ฯลฯ

*

ค่าทิปพนักงานขับรถในอียิปต์+ทิปก์ไกด์ท้องถิ่น+ทิปพนักงานรับกรุ๊ปโดยเฉลี่ย 5-10 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อ ท่าน ต่อวัน

*

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงค่าทัวร์วดแรก 10,000 บาทและส่งมอบ เอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด

2

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน  เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและ เอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทางในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต

3

กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

4

การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 21วัน ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก

5

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์

6

กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน 100% ของค่าทัวร์

 

 

หมายเหตุ

1

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15 ท่าน และ,หรือ
ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน

2

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

3

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ  หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

5

กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ใหญ่

1

หนังสือเดินทาง :ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2

รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว = 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังฉากสีขาว)

3

สำเนาทะเบียนบ้าน

4

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

5

สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

6

หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น มีตราบริษัทประทับ)

 

* กรณีเป็นพนักงาน

-

หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมติให้ลาหยุดและสำเนาบัตรประกันสังคมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

* กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

-

สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

* กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

-

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

7

หลักฐานการเงิน :ถ่ายสำเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกหน้า + ปรับยอดล่าสุด ควรเลือกบัญชีเงินฝากที่มียอดฝากมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน) กรุณาให้ธนาคารรับรองสำเนาโดยประทับตราของธนาคาร

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับเด็ก

1

หนังสือเดินทาง :ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2

รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว = 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังฉากสีขาว)

3

สำเนาทะเบียนบ้าน

4

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

5

จดหมายรับรองจากทางสถาบันการศึกษา : หรือ สำเนาบัตรนักเรียน หรือ หน้าสมุดพก

6

หนังสือยินยอมจากอำเภอ : กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา และ มารดา

* * * รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา * * *
Egypt

Egypt Grand 8 Days
อียิปต์...แพคเกจทัวร์
Egypt Wonderfull 5 Days
Egypt Hot Hit 6 days
จอร์แดน 8D5N
Egypt Package Tour
Egypt.....ทึ่ง อึ้ง เครียด และขำ ในอียิปต์
อียิปต์...ปิรามิด และ สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
วิหารลักซอร์ [Luxor Temple]...อียิปต์
Egypt ancient-Hieroglyphic
อียิปต์ แกรนด์ทัวร์8วัน ทัวร์คณะพิเศษ
ฮีโรกริฟฟิค....[Hieroglyphic]
แมมฟิส-Memphis
ซัคคาร่า-Saqqara
อียิปต์ อึ้ง ทึ่ง เครียด และขำ เที่ยวไปในอียิปต์
อียิปต์....เมืองที่ไม่คุ้นเคย[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (138566)
ไม่ทราบว่าทัวร์ีนี้ราคา/ท่านเท่าไรคะแล้วเดินทางวันไหน
ผู้แสดงความคิดเห็น apple (pearn9-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-17 13:55:30[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล