ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


ร่างกุ้ง - พุกาม - มัณฑเลย์ 4D3N
 
คลิีกแสดงความเห็น ที่นี่
ทัวร์พม่าส่วนตัว E -RBM 02

ร่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ - พุกาม
(รวมตั๋วเครื่องบินภายใน 2 เที่ยว)

4D3N

เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่าน
ราคาเริ่มต้นที่

2-3 ท่าน ท่านละ ...... 29,400
4-5 ท่าน ท่านละ ...... 24,300
   
 
 ทัวร์พม่าส่วนตัว,ทัวร์พุกาม,ทัวร์ร่างกุ้ง,ทัวร์มัณฑะเลย์ส่วนตัว
      
   ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์

4วัน3คืน
   วันแรก      ย่างกุ้ง- ชเวดากอง          [....,L,D]
 .........   เดินทางถึงสนามบิน กรุงย่างกุ้ง (เวลาพม่าช้ากว่าไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการ ตรวจคนเข้าเมือง มัคคุเเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับและนำเที่ยว
     * ชมเจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน โดดเด่นที่เน้นการวาดตาและติดขนตางดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการวางซ้อนกัน ฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงาม มีขนาดความยาว 70 เมตร
 เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
 บ่าย   * ชมพระเจดีย์สุเล ( Sule Pagada) องค์พระเจดีย์สูง 157 ฟุตใจกลางกรุงย่างกุ้ง สร้างอุทิศให้แก่สุเลนัต
* ชม พระเจดีย์โบตะตอง ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ ชเวดากอง แตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้เดินเข้าไปภายในได้ เพื่อนมัสการพระบรมธาตุใน ผอบทองคำ ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและ สิ่งมีค่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์มาจัดแสดงไว้ สักการะขอพรจาก เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่านิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

* แดดร่มลมตกกราบนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำอันยิ่งใหญ่เรืองนามคู่เมืองพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า จำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอด ประดับด้วยเพชรพลอยกราบนมัสการ องค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นมัสการพระประจำวันเกิดรอบองค์เจดีย์ 8 แปดทิศ
 ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
       
 
วันที่สอง    ย่างกุ้ง-พุกาม                                 [B,L,D]
เช้าตรู่   อาหารเช้าที่โรงแรมหรือแจ้งความประสงค์ให้ใส่กล่อง (0500 น. เดินทางสู่สนามบิน)
 06.20   บินสู่พุกาม โดยสารการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9-141
 07.40    เดินทางถึงเมืองพุกาม
* ชมตลาดยองอู (Nyaung U Market) สัมผัสวิถียามเช้าของพุกาม และสำรวจเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง โดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่งด้วยฝีมือปราณีตลวดลายสวย
* ชม เจดีย์ชเวสิกอง  (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ภายในเจดีย์บรรจุพระเขี้ยวแก้วและพระสารีริกธาตุ โดยได้อัญเชิญมาจากลังกา
* ชมวัดอนันดา (Anada Pagaoda)เพชรงามแห่งสถาปัตยกรรมพุกาม เป็นสุดยอดพุทธศิลป์ ด้วยตัววิหารที่ใหญ่โตสง่างาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูปยืนแกะสลักด้วยไม้สัก ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ
* ชมวิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT)
 เที่ยง   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย   * ชมวัดมนูหะ (Manuha Temple) หรือวัดมอญ "พระอึดอัด" สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ ในยามที่ทรงคับแค้นใจที่อยู่ในถานะเชลย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่โตมากจนคับวิหาร
* ชม วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Temple) ที่โดดเด่นด้วยภาพจิตกรรมฝาผนังที่ งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่
* ยามเย็นสัมผัสประสบการณ์นั่งรถม้าไปชมพระอาทิตย์อัสดงบน เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandew Pagoda) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ สัมผัสภาพสวยงามแสนคลาสสิกของ ทะเลเจดีย์
 ค่ำ    อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมการแสดงหุ่นพื้นเมือง
   วันที่สาม    พุกาม-มัณฑะเลย์                                        [B,L,D]
 เช้าตรู่   อาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
 07.55   บินสู่มัณฑะเลย์ โดยสารการบิน Air KBZ เที่ยวบินที่ K7-266
 10.05   เดินทางถึงมัณฑะเลย์ เดินทางสู่ศูนย์กลางเมืองมัณฑะเลย์( เดินทางประมาณ 30 นาที)
 เที่ยง   อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย   * ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง
* ชม วิหารชเวนันดอร์ วิหาร ไม้สักทองแกะสลัก งดงามหลักฐานสำคัญแสดงถึงความรุ่งเรืองของพระราชวังมัณฑะเลย์ ที่ชลอมาประกอบไว้ที่วัดรอดพ้นจากการทำลายในสงครามโลก
* ชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) สถานที่สังคายนา พระไตรปิฎกครั้งที่ 5 แผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือที่กินเนสบุ๊ค บันทึกว่าเป็น หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก
* ยามเย็นขึ้นสู่ Mandalay Hill   ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง และชมแสงอาทิตย์ลับฟ้า
บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ   อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
วันที่สี่   มัณฑะเลย์
05.00   ชมพิธีล้างพระพักตร์ และ นมัสการพระพักตร์พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 ของพม่า ประเพณีล้างพระพักตร์ถวาย จะกระทำทุกเช้าเวลาประมาณตี 4 พระมหาเถระและสัปบุรุษจะกระทำพิธีล้างพระพักตร์ด้วยนํ้าอบนํ้าหอมผสมแป้งทานาคาอย่างดี พร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่งแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผ้าจากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิท พร้อมใช้พัดทองโบกถวายเป็นอันดีเสมือนหนึ่งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่จริงๆ
07.00   อาหารเช้าที่โรงแรม
    เดิน ทางสู่เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) ราชธานีเก่า ก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมือง มัณฑะเลย์ใน
* ทำบุญที่ วัดมหากันดายง ซึ่งเป็นโรงเรียนสอน พระปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีสามเณรและพระจำพรรษาอยู่ มากถึงพันกว่ารูป
* ชมสะพานไม้อูเบ็ง(U-BEN) สะพาน ไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ใช้ไม้สักถึง1,208 ต้น มีอายุกว่า 200 ปี
    ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่สนามบิน (บริการอาหารกล่อง) ...... บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ
     
    
หมายเหตุ        กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทาง
     
 
ทัวร์พม่า ทุ่งเจดีย์ พุกาม
 
 
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
Till 30 Apr. 2016   
Hotel

2-3ท่าน

4-5ท่าน

6-7ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

Hotel * * *
29,400 24,300 21,900 4,200
Hotel  * * * * 32,800 27,600 25,200 7,600
Hotel  * * * * * 35,500 30,400 28,000 11,700
 
      ราคาเด็ก อายุ 2-12 ปี เสริมเตียงคิด 90% ของราคาผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียงคิด 80% ของราคาผู้ใหญ่
 
โรงแรมใน ย่างกุ้ง  
Hotel * * *
Hotel * * * *
Hotel * * * * *
Up Town Hotel ,Central Hotel Bo Bo Min,New Aye Yar,Hotel 63,Shwe Htee
Vintage Luxury ,Best Western,Taw Win Garden
Shangrilar ,Chatrium / Novotel
โรงแรมใน พุกาม  
Hotel * * *
Hotel * * * *
Hotel * * * * *
Arthawka,Su Tien San,Yadanabon Bagan,Gracious Bagan,The Hotel Umbra
Myanmar Tresure
Aureum 
โรงแรมใน มัณฑะเลย์  
Hotel * * *
Hotel * * * *   
Hotel * * * * *
Shwe Phyu,Great Wall ,Yadanabon Mandalay
Shwe Pyi Thar
Mandalay Hills
   
   
 
 
 
 

ค่าบริการรวม

 

ค่าบริการไม่รวม

ยานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ

  ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ที่พัก , ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ หรือเที่ยบเท่า

  วีซ่าเข้าประเทศพม่า 1,000 บาท

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ

  ภาษีสนามบินพม่า 10 USD

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม

  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ

  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ

ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ  1,000,000 

   

ประกันค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท

   

ประกันความรับผิดชอบส่วนบุคคลวงเงินท่านละ 200,000 

   
     
 

เตรียมเอกสารการเดินทาง

 * หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
 * รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบสี พื้นขาวหรือฟ้าเท่านั้น  ( รูปขาว ดำ หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )
 * นักท่องเที่ยวไทยไม่ต้องใช้วีซ่า
 
คลิีกแสดงความเห็น ที่นี่
 คลิ๊กคุยกับ Web Master ที่ FB Page .... พม่า พาเที่ยว
 

 
Myanmar

Easy Myanmar
ทัวร์มรัคอู-ซิตตเวย
ร่างกุ้ง-อินแขวน 3D2N article
ร่างกุ้ง - อินเล 4D3N
ทะเลสาบอินเล 3D2N
Grand myanmar 7D6N
ร่างกุ้ง-หงสา แพคเกจทัวร์ 3D2N
มัณฑะเลย์-อังวะ 3D-01
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา-Group
อินเล...เมืองน้ำในนิทาน article
เทวรูปขอม ที่วัดมหามัยมุนี
Easy ร่างกุ้ง
อินเล-พุกาม-ร่างกุ้ง 6 Day Private
เชียงตุง - กรุ๊ปทัวร์
รถม้าที่ พินอูวินล์
มรัคอู -Ko Thoung Temple
มรัคอูทัวร์
โรงแรมพม่า
ร่างกุ้ง-ชเวดากอง
มัณฑะเลย์-พินอูวิน-สกายน์ 3D2N
1000 เจดีย์ - Shwe Inn Dain Pagoda
Mingun- มิงกุน เจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ
Mruk-Ou มรัคอู เมืองโบราณ ในพม่า
มรัค อู ... The Variety