ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


นครวัด นครธม 15 pax คณะพิเศษ article

นครวัด นครธม บันทายศรี

[3D2N]

เป็นการเดินทาง บริการเต็มรูปแบบ มีเจ้าหน้าที่เดินทาง  พร้อมคณะ ดูแล ประสานงาน ตั้งแต่ กรุงเทพฯ และตลอดเส้นทาง

วันแรก ..... เสียมเรียบ  นครวัด นครธม ...........[-,L,D]

......

พร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก สายการบิน บางกอก แอร์เวย์

......

เดินทางสู่ เสียมเรียบ โดยสายการบิน Bangkok Air Ways เที่ยวบินที่ PG .....

...... เดินทางถึง สนามบิน เสียมเรียบ เข้าสู่ที่พัก ในเมือง เสียมเรียบ นำชมเมือง City Tour
1200

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำชม อาณาจักรขอม เมืองพระนคร นครธม (Angkor thom) ศูนย์กลาง แห่งอาณาจักร ตระการตาตื่นใจ..กับ รอยยิ้มแห่ง บายน บนยอดปราสาท จำนวน 216 หน้าซึ่ง แกะสลักทั้ง 4 ทิศ บนยอดปรางค์ 54 ยอด ชมกลุ่ม ปราสาทบายน

นำชม ปราสาท นครวัด ( Angkor wat ) ปราสาทที่สำคัญที่สุดในกลุ่ม โบราณ สถาน เมืองพระนคร 1 ใน 7 ของ สิ่งมหัศจรรย์โลกยุคใหม่ สร้างขึ้นครั้ง แรกเมื่อศตวรรษที่ 12 หรือกว่า 800 ปี ชมภาพแกะสลัก หินทรายของ นาง อัปสร นับพัน นางที่ยักย้ายท่วงท่า ดุจมีชีวิต อยู่บริเวณผนังกำแพง

1900

บริการอาหารเย็น ที่ภัตตาคารอาหารไทย จากนั้นอิสระพักผ่อน

วันที่สอง .....บันทายศรี   ตาพรหม   และปราสาทสำคัญในอาณาจักร  ...........[B,L,D]

0700

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

เดินทาง ออกนอก เมืองเสียม เรียบ ราว 35 ก.ม. เพื่อชมปราสาท บันทายศรี [Bantrey Seri] เพชรน้ำเอกแห่ง ปราสาทหิน อันเลื่องลือใน ความงดงาม  ของการแกะสลัก ลวดลาย ลงบน หินทรายสีชมพู เป็นรายละเอียดวิจิตรบรรจง

เดินทางกลับสู่ เมืองเสียมเรียบ และชม ปราสาท ตาพรหม [Ta Prohm] วัดในพุทธศาสนา สร้างโดย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาณาบริเวณราสาทร่มรื่นด้วย ต้นไม้ยักษ์มีรากอัน มหึมาปกคลุม และชอนไช ตามช่องว่างของก้อนหิน ดูน่าเกรงขาม เหมือนต้องคำสาป!

1200

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำชม ปราสาทสำคัญใน อาณาจักรขอม เมืองพระนคร อาทิเช่น ปราสาทพระขรรค์ ปราสาทนาคพัน ปราสาทตาสม

1900

บริการอาหารเย็น พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง จากนั้นอิสระพักผ่อน

วันสาม ..... โตนเลสาบ  กรุงเทพฯ...........[-,L,D]

0700

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารเดินทางสู่ท่าเรือล่องโตนเสาบ อันเป็นหัวใจของกัมพูชา มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอับดับ 3 ในเอเชีย(ทั้งนี้ขนาดขึ้นอยู่กับปบริมาณน้ำในแต่ฤดู หน้าแล้งน้ำจะแห้งมากจนทำให้พื้นที่ทะเลสาบ หดหาย ทำให้ท่าเรือร่นระยะออกไปไกลหลายกิโลเมตร ประกอบกับความสกปรกและกลิ่นเหม็นของซากพื้นซากปลาเน่า  รบกวนการท่องเที่ยว จึงต้องงดทัวร์รายการนี้ในหน้าแล้ง ราวเดือนมีนาคม-มิถุนายน ซึ่งจะจัดเปลี่ยนเป็นทัวร์ล่องบารายตะวันตกแทน)

จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเสียมเรียบเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก ในตลาดซาจ๊ะ

1200

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

......

เดินทางสู่สนามบิน เสียมเรียบ

......

กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bangkok Air Ways เที่ยวบินที่ PG .....

......

กลับถึงสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการ

(ค่าบริการ สำหรับคณะเดินทางที่มีการสำรองที่นั่งถึง 15 ท่าน)

* คณะเดินทางมี ไม่ถึง 15 ท่าน จะขอสงวนใช้ ตารางราคา และเงื่อนไขบริการจาก Easy Package ที่ได้นำเสนอในรายการขาย นครวัด

[Price till 30 Sep 2009]

Revise 16 June 2009

Hotel Accommodation

Price - Person

Adlut

Child 2-12 Yr

Single

With Bed

No Bed

Sup

*Monica Angkor Hotel

   * * *    Hotel

21,800

19,700

17,500

1,200

*City River Hotel

   * * *    Hotel

22,200

19,900

17,800

1,500

*Prohm Bayon

*Monoreach Hotel
*Steung Siem Reap

* * * *  Hotel

22,800

20,600

18,300

2,100

*Lotus Angkor
*Day Inn
*Somadevi Angkor
*Tara Angkor

 * * * *  Hotel

23,300

21,000

18,700

2,800

*Prinec D’Angkor
*Apsara Angkor
*Angkor Century

* * * *1/2 Hotel

24,000

21,600

19,200

3,400

*Royal Angkor
*Angkor Village Hotel

* * * *1/2 Hotel

25,000

22,500

20,000

4,500

*Sokha Angkor
*Victoria Angkor

* * * * 1/2 Hotel

25,800

23,300

20,700

5,200

*Angkor Palace Resort&Spa
*La Residence d’ Angkor

* * * * * Hotel

26,500

23,900

21,200

6,100

*Sofitel Royal Angkor Hotel

* * * * * Hotel

27,300

24,600

21,900

6,900

*Raffles Grand Hotel De Angkor

* * * * * Hotel

29,100

26,200

23,300

9,000

Christmas Eve [24 Dec 2009] & New year Eve [31 Dec 2009] Please check for Gala Dinner

 

อัตรารวม * ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ Bangkok Air Ways (PG)
* ภาษีสนามบินไทย และกัมพูชา และค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
* ค่าธรรมเนียม วีซ่ากัมพูชา
* โรงแรม ที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
* ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
* ค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานต่างๆ
* ค่าอาหารอย่างดีทุกมื้อตามระบุในรายการ
* Tour Leader เดินทางพร้อมคณะจากกรุงเทพฯ
* ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำเที่ยวตามรายการ
* ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
* ประกันค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 20,000 บาท
อัตราไม่รวม * ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มอื่นๆ อันเกิดจากสายการบินหรือ การผ่านแดน (ถ้ามี)
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่ากัมพูชา (ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน)

* หนังสือเดินทาง และรูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

หมายเหตุ

*กรณีคณะเดินทางมีไม่ถึง 15 ท่าน จะขอสงวนใช้ตารางราคาและเงื่อนไขบริการจาก Easy Package ที่ได้นำเสนอในรายการขาย นครวัด

* ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
Cambodia

Angkor Wat Package [By Air] article
Angkor Wat Package Tour [By Air] article
Angkor Package [By Coach] article
นครวัด 3D02 article
Angkor Wat - by coach article
Angkor Wat 2D-01 [1 day pass ticket] article
Angkor Wat 2D-02 - 2days pass ticket article
Angkor Wat 3D-01 [1 day pass ticket] article
Angkor Wat 3D-02 [3 day pass ticket] article
Angkor Wat 3D-03 [3 day pass ticket] -Kaban Spean article
Angkor Wat 3D-04 Phnom Kulen- Kabal Spean article
Angkor Wat 4D-01 Kaban Spean article
Angkor Wat 4D-02 Phnom Kulen- Kabal Spean
Cambodia map article
Promotion by Coach
นครวัด รายการพิเศษ
Angkor Hot! Promotion
Angkor wat Easy article