ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


โฮจิมินห์– วุงเตา article
 

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ - วุงเตา , Hochiminh -Voung Tau

Hochiminh – Vung Tau
โฮจิมินห์ - วุงเตา

3 Days 2 Nights

วันแรก        โฮจิมินห์ซิตี้  - ล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อน ..... [ _,L,D ]

......

  เดินทางถึงนครโฮจิมินห์ พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง โฮจิมินห์

เที่ยง

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองฟานเที๊ยต (ระยะทาง 200 กม.)

บ่าย

 

ชมจัตุรัสโฮจิมินห์ ชมอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จากนั้นชมโบสถ์นอร์ธเธอดัม อายุกว่า 100 ปี ก่อสร้างแบบ NEO-ROMAN นับเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของโฮจิมินห์ซิตี้ ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับผู้ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ชมที่ทำการไปรษณีย์กลาง ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล

1800

 

บริการอาหารค่ำบนเรือ ล่องชมความงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมือง   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง      อุโมงค์กูจี – เมืองวุงเตา ..... [ B,L,D ]

0700

 

บริการอาหารเช้าณ โรงแรมที่พัก

0800

 

ชมอุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับ ทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตรและอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวีดีโอของเหตุการณ์จริงในช่วงของสงคราม

เที่ยง

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

เดินทางสู่ เมืองวุงเตา หรือที่ชาวเวียดนามรู้จักดีในชื่ออ่าวแห่งเรือ นำท่านเที่ยวชมเมืองชายทะเลอันแสนสงบ ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลอันสวยงามที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากของชาวเวียดนาม  นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดศรีศากยมุนี  เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในเวียดนาม   จากนั้นชม พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบาได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งเป็นอาคารสีขาวทั้งหลังตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา  ชมวัดปลาวาฬ  สร้างเพื่ออุทิศให้กับปลาวาฬ ชาวประมงที่เมืองนี้จะนับถือปลาวาฬในฐานะที่เป็นผู้ช่วยชีวิตจากอันตรายในทะเลลึก

1900

 

บริการอาหารเย็น หลังอาหาร เข้าสู่ที่พัก

วันที่สาม      โฮจิมินห์ – ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน ..... [ B,L,D ]

0700

 

บริการอาหารเช้าณ โรงแรมที่พัก

0800

 

เดินทางสู่ตัวเมืองนครโฮจิมินห์  เที่ยวชมทำเนียบอดีตประธานาธิบดี ศูนย์บัญชาการของรัฐบาลเวียดนามใต้ เมื่อกองทัพแดงบุกไซ่ง่อนรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวกันจึงตั้งชื่อให้ใหม่ เป็น “ทำเนียบเอกภาพ” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการกรวมชาติกันอีกครั้ง ชมห้องประชุม ห้องรับแขก ห้องวางแผนยุทธศาสตร์  จากนั้นชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้ กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว  ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้ช่วยคุ้มครองอันตราย จากมหาสมุทร  ชมพิพิธภัณ์โฮจิมินห์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามซึ่งจัดแสดงเครื่องมือการรบและภาพถ่ายการปกป้องประเทศ การเสียสละ เลือดเนื้อของชาวเวียดนาม

เที่ยง

 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

 

ช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนถัน ตลาดสินค้าพื้นเมืองเช่น รองเท้า คริสตัล กระเป๋า ของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย ( มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เต็มที่)

.......

 

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์

......

  เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่...............

Price Till 30 Sep 2011

Hotell Accommodation

Price - Person

Rekark

2-3 pax

4-6 pax

7-9 pax

10-14 pax

Single Sup

Dragon Hotel - Hochiminh
www.hoanghailonghotel.com

10,900

9,700

8,500

7,600

2,500

3 star Hotel

Ky Hoa Hotel - Vung Tau
www.kyhoa.com.vn/en

Winsor plaza hotel - Hochiminh
www.windsorplazahotel.com

11,900

10,700

9,500

8,600

3,500

4 star Hotel

Dic star Hotel - Vung Tau
http://dictt.com.vn/dicstar

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
เด็กอายุ 5-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
เด็กอายุ 5-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  มีเตียงเสริม

  ไม่คิดค่าบริการ
คิดค่าบริการ 75% ของราคาผู้ใหญ่
คิดค่าบริการ 95% ของราคาผู้ใหญ่

 

Tour Inclusive of:

 

Tour Exclusive of:

* โรงแรมที่พัก 2 คืน ตามกำหนดในรายการ   *ตั๋วเครื่องบินเดินทางระหว่างประเทศ ,ภายในประเทศ
* ยานหานะ รับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม * ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการกำหนด
*ยานพาหนะ ในการท่องเที่ยวตามรายการ * ค่าทิป
*อาหารทุกมื้อตามรายการ * vat 7%
*มัคคุเทศก์ ภาษาไทย ให้การดูแล และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง  
*ต่าเข้าชมสถานที่ ทุกแห่งตามรายการ  
 Vietnam

Vietnam Package article
ฮานอย-ฮาลองเบย์ 3D2N
มุยเน่ - ดาลัท-โฮจิมินห์ article
ฮานอย ฮาลอง นิงบินห์ article
ฮานอย ฮาลองเบย์ 4D3N article
ฮานอย - ซาปา 5D4N article
Dalat article
Hochiminh - Cu Chi - My Tho article
Hanoi - Ha Long 3D2N article
Danang - Hue - Hoi An article
Danang - Hoi An article
Hoi An article
Vietnam Map article
เว้ คานัง ฮอยอัน