ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน article
 
มีตั๋วเครื่องบินแล้ว ให้เราจัดการทัวร์หลวงพระบาง  สอบถามได้ที่ Tel 086 3696729 026934325 ,Line ID seeson123
 หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ส่วนตัวเต็มรูปแบบ   รวมโรงแรมไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 
 Hotel 2-3 4-5 6-7 8-9 พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
 Xangkham Sup ***  12,400
 9,900
 9,100
 8,600
 2,200
 Villa pumalin SUP ***
12,500
10,100
9,300 8,700
2,400
 Manoluck Hotel STD ***  12,800
 10,400
 9,600
 9,000
 2,700
 SALA Prabang Classic ***+     13,300  10,800  10,000  9,500  3,200
 Ang Thong DLX ****
 13,400  11,000  10,200  9,700  3,300
 Le sen,Legend ,Sanctuary ***+  13,600  11,100  10,400  9,800  3,500
 Sada Hotel DLX ****  13,900  11,500 10,700 10,200 3,900
 
*** เด็กอายุ 2 – 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านเสริมเตียงคิด 90 % /ไม่เสริมเตียงคิด 80 % ของราคาผู้ใหญ่
***เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาล กรุณาเช็คเซอร์ชาร์จและ กาลาดินเนอร์

 

 ราคารวม     ราคาไม่รวม
  * ห้องพัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)    x ข้าวเหนียวใส่บาตร
 * อาหารทุก 6 มื้อตามระบุ
   x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้ระบุ
 * ยานพาหนะนำเที่ยว    x Vat 7%
 * มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)    x Vat หัก ณ ที่จ่าย3%
 * ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ    
     
 
ทัวร์หลวงพระบาง
 
วันแรก  หลวงพระบาง ............ -,-,D
...... เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง มัคคุเทศก์ให้การ ต้อนรับเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง
บ่าย *วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง ชมสิมศิลปะกรรมล้านช้าง
*วัดวิชุน ชมพุทธเจดีย์ทรงแตงโม
*พระธาตุพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น ชมวิวเมืองหลวงพระบาง ในทำเลอยู่ระหว่างลำน้ำโขงและลำน้ำคาน  ชมพระอาทิตย์ทิ้งดวงยามเย็น
*ถนนข้าวเหนียว เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก
วันที่สอง  ใส่บาตรเช้า – ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห น้ำตกตาดกวงสี บ้านผานม ............ B,L,D
0500 ตื่นเช้าร่วม ทำบุญ-ใส่บาตร พระสงฆ์เป็นร้อย ๆ รูป กับชาวหลวงพระบาง เป็นภาพยามเช้า ที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข จากนั้นอิสระ... ชมตลาดยามเช้า ที่นี่มี ร้านกาแฟประชานิยม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับขนมปังฝรั่งเศส หรือปาท่องโก๋
เช้า บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ลงเรือเดินทางสู่ ถ้ำติ่ง ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขง แวะเที่ยว บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าโรงจำหน่าย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย ได้เวลาสมควรลงเรือเดินทางกลับสู่หลวงพระบาง
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิต สู่ น้ำตกตาดกวงชี ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆชมผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อ
 ค่ำ บริการอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก
วันที่สาม  หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ ............ B,L,-
เช้า บริการอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*พระราชวังเก่า(พิพิธภัณฑ์)  นมัสการพระบาง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในหอพระบาง
*วัดใหม่สุวันพูมา วัดที่ประทับของพระสังฆราชลาว ชมอุโบสถศิลปะแบบอูบมุง
*ตลาดม้ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ผ้าไหม, เครื่องเงิน
เที่ยง  เอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
 ......  ส่งสนามบินหลวงพระบาง ตามเวลาเที่ยวบินของท่าน 
 
 
 

นักท่องเที่ยวไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศลาว กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง (มีอายุใช้งานอีกไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)
นักท่องเที่ยว ต่างชาติกรุณาตรวจสอบ ค่าธรรมเนียม Visa
 

 
Laos

ทัวร์ลาว
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ - เดินทางอิสระ article
หลวงพระบาง Hotel Promotion article
หลวงพระบาง QV group 8 pax article
หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน group tour
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ (คณะพิเศษ) article
เพคเกจเรือหลวงทราย 4D3N [Promotion - 30 Sep 2011] article
Luang Say Cruise - Up stream
Luang Say Cruise - Down stream article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ แพคเกจทัวร์ 2 ท่าน article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ กรุ๊ป 8-15 ท่าน
หลวงพระบาง-เชียงขวาง - วังเวียง - เวียงจันทน์
อุดร - หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน
Plane of jars-ทุ่งไหหิน article
Loas Map article
เที่ยวหลวงพระบาง article
ตลาดเช้า...หลวงพระบาง article
FB สบายดีหลวงพระบาง article
คาราวานเที่ยวลาวใต้ article
หลวงพระบางราคาถูก... การบินลาว 11,800 article
หลวงพระบาง Easy QV
โรงแรมหลวงพระบาง
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์