ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


ทัวร์ตุรกี ไฮไลท์ 8 วัน
 
 เที่ยวตุรกี
 

ตุรกี ดินแดนที่โดดเด่นในแง่ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ เป็นอาณาจักรสำคัญตั้งแต่ยุคกรีกและโรมัน มาจนถึงอ๊อตโตมัน เป็นดินแดนสำคัญทั้งคริตส์และอิสลามในห้วงเวลาที่ต่างกัน จึงมีร่องรอยของโบราณสถานของกรีก โรมันและศาสนสถานอันเป็นของคริสต์และเปลี่ยนเป็นอิสลามที่มีร่องรอยการซ้อนทับกันแสดงให้เห็นเป็นที่แปลกตาในปัจจุบัน

ในแง่ของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตุรกีมีสถานที่หลายแห่งที่ได้รับการยกเป็นมรดกโลก เช่นที่คัปปาโดเจียอาณาจักรในหินผา หรือปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ายและอื่นๆ

ทางภูมิศาสตร์ ตุรกีเป็รดินแดนมหัศจรรย์ ที่อยู่ในพื้นที่ 2 ทวีป คือยุโรปและเอเชีย มีช่องแคบบอสฟอรัส อันเป็นยุทศาสตร์สำคัญของตุรกี เป็นเส้นแบ่งแยก  มหัศจรรย์แห่งตุรกีจึงมีมากมาย ชวนให้เราไปสัมผัส และในวันนี้ปัจจัยสนับสนุน ที่เชิญชวนให้คนไทยไปเที่ยวตุรกี คือการไม่ต้องใช้วีซาในการผ่านแดน และราคาทัวร์ที่ถูกจนเกินคาด .... มาเที่ยวตุรกีกันเถอะ

 
 

ตุรกี 8D6N - High light ตุรกี

ทริปแนะนำสำหรับท่องเที่ยวตุรกี - เดินทางเป็นหมู่คณะ

     
วันแรก       สนามบินสุวรรณภูมิ

2030

  พบ เจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน Turkish Airlines -TK (ประตู 9 เคาน์เตอร์ U) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก จัดการสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

2335

  เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดย Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 69 (บินตรงสู่กรุงอีสตันบูล)
     
วันที่สอง     อีสตันบูล- ชานัคคาเล่

0600
เวลาท้องถิ่น

  เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล Istanbul เวลาประเทศตุรกี ช้ากว่าเวลาไทย 4 ช.ม.)
    รายการนำชมวันที่สอง ณ กรุงอีสตับบูล
    * ฮิปโปโดรม Hippodrome สนามแข่งม้าโบราณ
* สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque สุเหร่าที่ประดับกระเบื้องสีน้ำเงิน ภายในโดมของสุเหล่า
* สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
* อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน
* พระราชวังทอปกาปิ Topkapi Palace
     

   
 
   

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอีเซียบัท Eceabat เพื่อโดยเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่ง ไปยัง เมืองชานัคคาเล่ Chanakkale ริมทะเลมาร์มาร่า ตัดกับทะเลอีเจียนใช้เวลาประมาณ 45 นาที

   

พักค้างคืน ที่เมืองชานัคคาเล่ Iris Hotel [4*ระดับท้องถิ่น ไม่ใช่มาตราฐานสากล]
www.irisotel.comหรือเทียบเท่า  

 
วันที่สาม        ชานัคคาเล่- เปอร์กามัม- คูซาดาซึ
   
รายการนำชมวันที่สาม ณ เมืองชานัคคาเล่ และ เปอร์กานัม

* กรุงทรอย Troy  และ Wooden Horse of Troy ณ เมืองชานัคคาเล่
* วิหารอะโครโปลิส Acropolis
ณ เมืองเปอร์กามัม

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกีติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียน

   

พักค้างคืน ที่เมืองคูซาดาซี - Tatlises Hotel [4*ระดับท้องถิ่น ไม่ใช่มาตราฐานสากล] 
www.tatliseshotel.com หรือเทียบเท่า

     
วันที่สี่       คูซาดาซี - ปามุคคาเล่
   

รายการนำชมวันที่สี่ ณ เมืองคูซาดาซี และ ปามุคคาเล่

* บ้านพระแม่มารี The Virgin Mary’s House ณ เมืองคูซาดาซี
* เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus ณ เมืองคูซาดาซี

 

 

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง) ชม

* ปามุคคาเล่ Pamukkale ปราสาทปุยฝ้าย
* นครโบราณเฮียราโปลิส Hierapolis ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับปามุคคาเล่

   

พักค้างคืน ณ เมืองปามุคคาเล่ ที่ Tripolis Hotel [4*ระดับท้องถิ่น ไม่ใช่มาตราฐานสากล] 
www.tripolishotel.com หรือเทียบเท่า

     
 
 
วันที่ห้า        ชานัคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
    เช้าเดินทางจากเมืองชานัคคาเล่ สู่เมืองคอนย่า Konya (ระยะทางประมาณ 387 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)
   


รายการนำชมวันที่ห้า ณ เมืองคอนย่า 

* พิพิธภัณฑ์เมฟลานา Mevlana Museum ณ เมืองคอนย่า
* คาราวานสไลน์ Caravanserai ณ เมืองคอนย่า

    จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia เมืองมรดกโลก (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง)
   

พักค้างคืนเมืองคัปปาโดเจีย ที่ Suhan Hotel 5* 
www.suhanhotel.com หรือเทียบเท่า

 
 
วันที่หก      คัปปาโดเกีย - เนฟเชียร์- กรุงอิสตันบูล

0500

 

เช้าตรู่ มีทัวร์พิเศษสำหรับท่านที่สนใจ ขึ้นบอลลูนชมทิวทัศน์ ของเมืองถ้า Cappadocia (ทัวร์นั่งบอลลนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 210 ดอลล่าสหรัฐ)

     
    รายการนำชมวันที่หก ณ เมืองคัปปาโดเจีย

* พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum มรดกโลก ณ เมืองคัปปาโดเจีย
* นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli ณ เมืองคัปปาโดเจีย

 

 

ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเชีย
    จากนั้นให้ท่านได้แวะชม การทอพรม ร้านเซรามิค อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

1940

 

เดินทางสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2009

2100

 

เดินทางถึงสนามบิน กรุงอิสตันบูล จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก

   

พักค้างคืน ที่ Grand S Hotel 4* 
www.grandshotel.com หรือเทียบเท่า

 
 
วันที่เจ็ด       กรุงอิสตันบูล
    รายการนำชมวันที่เจ็ด ณ กรุงอีสตันบูล

* พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace
* ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus
 
 

บ่าย

  ส่งท้ายตุรกีด้วยการช้อปปิ้งที่ย่าน แกรนด์บาซาร์ Grand Bazza

2005

  เดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64
     
 
วันที่แปด กรุงเทพมหานคร

0925

  เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
     
 
 รายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ กรุณา Download เพื่อความชัดเจน
ทัวร์ตุรกี
     

Date-Series

Price - Person

Remark

09-16, 10-17 Aug 2014

49,900

 

06-13, 13-20 Sep 2014

49,900

 

04-11, 05-12 Oct 2014
12-19, 16-23 Oct 2014
16-23, 19-26 Oct 2014
21-28, 23-30 Oct 2014

49,900

 

 

25 Oct - 1Nov 2014 49,900 * IST-BKK TK68 01:00-15:00*

Single sup.

+ 6,000

 

Business Class

+ 78,000

 

* กรณีอยู่ต่อ (เลื่อนวันเดินทางกลับ) ต่าง Booking Class ชำระเพิ่ม 2,000-5,000 บาท

* ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่ สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557)

     
   

Price include

*

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยวสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
(กระเป๋าเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน)

*

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,ค่าภาษีประเทศตุรกี

*

ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท

*

ค่าอาหารทุก 22 มื้อ , น้ำดื่มบริการบนรถ 1 ขวดต่อวัน

*

ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 ท่าน)

*

ยานพาหนะ ระหว่างนำเที่ยว , ค่าเข้าชมสถานที่

*

พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมและสนามบิน

*

เจ้าหน้าที่ไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
   
 

Price Exclude

*

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด,โทรศัพท์, แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

*

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3 U$-ท่าน-วัน),คนขับรถ (3 U$- ท่าน-วัน)  7 วัน รวมเท่ากับ 40U$

*

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3 U$ -ท่าน-วัน 8 วัน รวมเท่ากับ 24 U$

*

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   
 
   

มื้ออาหารและการบริการ

มื้ออาหาร

22 มื้อ เริ่มตั้งแต่ มื้อเที่ยงของการเดินทางวันที่สอง - มื้อกลางวันของการเดินทางวันที่เจ็ด
ไม่รวมมื้ออาหารที่บริการในเครื่องบิน

ประเภทอาหาร

บุปเฟ่ และเซทเมนู อาหารพื้นถิ่นตุรกี , อาหารจีน

มื้อเช้า บริการในโรงแรม
มื้อกลางวัน บริการในภัตตาคารท้องถิ่น
มื้อเย็น ส่วนมากบริการในโรงแรมยกเว้นในบางมื้อบริการในภัตตาคาร

น้ำดื่ม

มีบริการให้ท่านละ 1 ขวดต่อวัน และในมื้ออาหาร
ในห้องพักของโรงแรมส่วนมากไม่มีน้ำบริการฟรี
กาต้มน้ำหรือเครื่องชงกาแฟไม่มีบริการในห้องพักเป็นมาตราฐานของโรงแรมในตุรกี แนะนำให้นำกาต้มน้ำไฟฟ้าขนาดเล็กไปด้วยเพื่อความสะดวกของท่าน

   
   

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรมท่องเที่ยวตุรกี 8 วัน

งวดที่1:

สำรองที่นั่งมัดจำท่านละ 10,000

งวดที่2:

ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนเดินทาง

   

การยกเลิกการจองทัวร์

15-45 วัน ก่อนออกเดินทาง หักมัดจำ 10,000.- บาท
08-14 วัน ก่อนออกเดินทาง หัก 20,000.- บาท
ก่อนเดินทาง 7 วัน หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และจะคืนส่วนที่เหลือให้กับท่าน

   

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนออกเดินทาง
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การจ่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจรจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ให้ได้มากที่สุด
  - การท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรที่ท่านปฏิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนดินทาง
  - บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธวีการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนค่าทัวร์ที่ท่านได้ชำระมาทั้งหมดแล้ว
   

 
Turkey

บัคลาวา - ขนมหวานหัวแหวนแห่งตุรกี
ตุรกี 1 วัน .... One Day in Istanbul
ตุรกีตะวันออก .... บทหนึ่งในตุรกี
ทัวร์ตุรกี 8D6N High light
ทัวร์ตุรกี -ทรอย 8 days
ตุรกีตะวันออก 7 วัน
ทัวร์ตุรกีตะวันออก 10 วัน
ตุรกี - Balloon ที่... Cappadocia
ตุรกี-ชมเมือง
ตุรกี Blue Mosque
ตุรกี รายทาง .... Along the way
Ani เมืองโบราณเอนิ-Kars ตุรกีตะวันออก
ตุรกี ทิวลิป Riveira 10วัน
Noah's Ark .... เรือของโนอาห์ ที่ อะรารัต
ประวัติตุรกี
ตลาดทองแดง ที่ กาเซนเท็พ Gaziantep
พิพิธภัณฑ์โมเสค - ตุรกี Ganzaintep กาเซนเท็พ
ตุรกี-Blue Mosque