ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


ทัวร์โมร็อคโค 9 วัน - ทะเลทรายซาฮาร่า
 
ทัวร์โมร็อคโค - ทะเลทรายซาฮาร่า
โมร็อคโค - นอนดูดาวที่ทะเลทรายซาฮาร่า
9 วัน 6 คืน
 คาซาบลังก้า-ราบัต-เมคเนส-โวลูบิลิซ-เฟซ
เออร์ฟอย์ด-เมอร์ซูก้าร์-วอซาเซท-ไอท์ เบนฮาดู-มาราเกช
แผนที่ทัวร์โมร็อคโค - ทะเลทรายซาฮาร่า, โมร็อคโค
*** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว *****
•    สัมผัสบรรยากาศ คาซาบลังก้า เมืองแห่งตำนานภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลก ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก
•    เที่ยว มาราเกช มหัศจรรย์แห่งเมืองโอเอซิส อดีตเมืองหลวงแห่งราชวงศ์ อัลโมราวิด เป็น A City of Drama
•    เยือน เฟส ราชธานีแห่งแรกของโมร็อคโค ที่คงเสน่ห์ความเป็นโมร็อคโคไว้ได้อย่างดีเยี่ยม เดินย้อนเวลา
      สู่อดีต
ซึมซับบรรยากาศในเมืองเก่าอย่างแท้จริง
•    ชมเมืองเก่ายุคโรมัน ที่ โวลูบิลิส และเมืองตากอากาศ อิเฟรน
•    สัมผัสมนต์เสน่ห์เมดิน่า(เมืองเก่า) แห่งป้อมไอดูยะที่ ราบัต เพลินกับสีสันของบ้านเรือนที่ทาทาบด้วยสีฟ้า-ขาว
•    ขี่อูฐยามเช้าในทะเลทรายซาฮาร่า เมอร์ซูก้าร์ ทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 
ทัวร์โมร็อคโค 9 วัน 
 
 
 วันที่ 1     กรุงเทพฯ
2100   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาท์เตอร์ Q15-16   สายการบิน อียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินท์
 
 วันที่ 2     ไคโร–คาซาบลังก้า- ราบัต ........ -,-,D
 0050   เดินทางสู่เมืองไคโร อียิปต์ โดยสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่ MS961 (เวลาเดินทาง 9 ช.ม)
0550   เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโร
0915   เดินทางสู่คาซาบลังก้า โมร็อคโค เที่ยวบิน MS847 (เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง )
1245   เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า (Casablanca) ประเทศโมร็อคโค (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่า ประเทศไทย 7 ช.ม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองราบัต(Rabat) เมิองหลวงของประเทศโมร็อคโค เยี่ยมชมสุเหร่าหลวง พระราชวังหลวง และ สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งเปิดให้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพ บริเวณด้านหน้าของสุสาน คือโบราณสถานสุเหร่าสุลต่านฮัสซันที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่แล้วเสร็จพังลงเพราะแผ่นดินไหว เหลือแต่เพียงเสาไว้ 365 ต้น ในบริเวณกว้าง 183x139 เมตร จากนั้นเดินเล่นชมเมืองเก่าเมดิน่า เมืองราบัต แล้วเข้าสู่ที่พัก
 ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม  ……… พักค้างคืนในราบัตโรงแรม ระดับ 4 ดาว
 
 วันที่ 3     ราบัต-เมคเนส-เมืองโบราณโวลูบิลิส-เฟซ ........ B,L,D
 0700   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
......   เดินทางสู่เมืองเมคเนส (Meknes)ระหว่างทางแวะชมเมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) ชมร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต ชมโมเสคโบราณอายุราว 2 พันปี ที่ประดับตกแต่งเมืองและยังเหลือรอดจากการกัดกร่อนของกาลเวลาและเหตุแผ่นดินไหวให้ชมได้ค่อนข้างสมบูรณ์ หลายภาพเป็นไฮไลท์  ผ่านชมและถ่ายภาพเมืองมูเล ไอดริส (MoulayIdriss)เมืองโรมันโบราณ ที่ปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางศาสนาอันศักดิ์สิทธิของชาวมุสลิม ในโมร็อคโค ซึ่งค่อนข้างเป็นเมืองปิดสำหรับผู้ไม่ใช่มุสลิม ในการเข้าเมือง
.......  

เดินทางถึงเมืองเมคเนส  เมืองหลวงเก่าแห่งหนึ่งของโมร็อคโค (โมร็อคโค มีเมืองหลวงเก่า 3 เมือง ก่อนที่จะตั้งเมืองราบัต เป็นเมืองหลวงปัจจุบัน) ด้วยระบบชลประทานที่มีการวางแผนเป็นอย่างดีมาตั้งแต่โบราณ เมกเนจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการผลิตมะกอก และพืชพรรณต่างๆ ชมกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวราว 40 กม. มีประตูเมืองใหญ่ถึง 7 ประตู แวะชมประตูบับมันซู (Bab Mansour Monumental Gate) ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวบนผนังสีแสด

จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฟซ เมืองหลวงแห่งแรกของโมร็อคโค ตั้งแต่ศรรตวรรษที่ 8 อัน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้วยเสน่หของบรรยากาศเมืองเก่าที่มีเรื่องราวเล่าขานมากมาย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ในเขตเมิองเก่าเมดิน่า
บ่าย   ชม เมืองเฟซ (Fes)   เริ่มด้วยจุดชมวิวบนป้อมปราการแห่งราชวงศ์ซาเดียน   ประตูพระราชวังหลวง (The Royal Palace) สถาปัตยกรรมที่งามและสง่าเป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมร็อคโค   จากนั้นข้ามเวลาสู่อดีต ในเส้นทางอันซับซ้อนแห่งเมดินาเมืองเฟซ โดยผ่านประตู โมเสคสีฟ้า Bab Bou Jeloud ซึ่งสร้างตั้งแต่ปี 1913 เวลาเดินทาง เดินผ่านตลาดสดชาวบ้าน ขาย ข้าว ปลา อาหาร ผัก ผลไม้สดต่างๆนาๆ ชม เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย (Merdersa Bou Imania) โรงเรียนสอนพระคัมภีร์ สถาปัตยกรรมมัวร์ที่สวยงามประณีต   ในการชมเมืองเก่าเฟซ จะได้เห็นภาพชีวิตหลากหลาย เช่นภาพชายสูงอายุหนวดเครารุงรังนั่งแกะสลักไม้ชิ้นเล็กๆอยู่บริเวณตามทาง เดินแคบๆ   ผู้หญิงที่นี่สวมเสื้อผ้าที่ปิดตั้งแต่หัวจนถึงเท้าจะเห็นได้ก็เฉพาะตาดำอัน คมกริบ ขบวนลาขนของเดินกุบกับในตรอกแคบ  แวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 (Moulay Idriss Mausolem II)  ชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ และปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น
 ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม  ……… พักค้างคืนในเฟซโรงแรม ระดับ 4 ดาว
     
 
 วันที่ 4     เฟซ-อิเฟรน –เออร์ฟอย์ด-มอร์ซูก้า ........ B,L,D
 0700   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
......   เที่ยวชมเมดิน่าแห่งเฟซ อีกครั้งเนื่องจากที่นี่มีบริเวณที่กว้างใหญ่และมีสิ่งน่าสนใจมากมาย  ชม สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน (Kairaouine Mosque) ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาอิสลามแห่งแรกของโมร็อคโค   และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว  ชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมืองเฟซ ถูกอนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้ จากนั้นเดินทางข้ามภูเขา Middle Atlas  สู่เมือง เออร์ฟอย์ด ระหว่างทางชมภูมิประเทศเขียวชอุ่ม ด้วยป่าไม้และพรรณไม้แปลกตา    ผ่านเส้นทางความสูง 3,090 เมตร อันปกคลุมด้วยหิมะ และต้นสนขนาดใหญ่
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ เมืองอิเฟรน  (Ifrane )
บ่าย   เดินทางผ่านเมืองออร์ฟอย์ด  เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้า จากตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอารเบียและซูดาน ภูมิประเทศจะเปลี่ยนเป็นเขตแห้งแล้ง  มีโอเอซิสที่หุบเขาเดดส์ (Dades) ซึ่งแนวเขาและธรรมชาติ ถูกกัดกร่อนจากแรงลม ทำให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆ สวยงาม  จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถ 4x4 เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม  จากนั้นพักผ่อนนอนดูดาว ตามอัธยาศัย
........ พักค้างคืน ณโรงแรม ในทะเลทรายซาฮาร่า  เมอร์ชูก้า
     
  ***** สำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสการนอนเต๊นท์แทนนอนโรงแรมในทะเลทรายซาฮาร่า กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ******
     
 
 วันที่ 5     เมอร์ซูก้า - ทินเฮียร์– ทอด้ากอร์จ วอซาเซท ........ B,L,D
 เช้าตรู่   ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนำท่านขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า (ไม่รวมค่าขี่อูฐ 30 USD)
จากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารกลับออกจากทะเลทรายขึ้นรถโค้ชเดินทางต่อไปที่เมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ชุมชนที่อาศัยอยู่ในความชุ่มชื้น  ท่ามกลางความแห้งแล้ง   ที่นี่เคยเป็นที่พักทัพทหารมาแต่โบราณ  จากนั้นเดินทางสู่ทอด้ากอร์จ ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิสลำน้ำเกลือที่ไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตา  เป็นแหล่งปีนหน้าผาสำหรับนักเชิงผจญภัย 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ที่เมืองทอด้ากอร์จ
บ่าย   เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ของฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1928 และพัฒนาที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร ปัจจุบันวอซาเซทเป็นเมืองท่องเที่ยว  ที่พัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ เช่นการขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สำหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ พ.ย.– เม.ย.ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขา  แอตลาส ที่มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว )  วอซาเซท มีโลเคชั่นและความพร้อมเหมาะกับการถ่ายทำภาพยนต์ จึงมีสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ หลายแห่ง อันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่ง  วอซาเซทเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของทางตอนใต้  เป็นทางเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับใต้ และภาคตะวันออกกับภาคตะวันออก จึงเหมาะเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจเมืองต่างๆ
 ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม  ……… พักค้างคืนในวอซาเซทโรงแรม ระดับ 4 ดาว
     
 
 วันที่ 6     วอซาเซท – มาราเกซ ........ B,L,D
 0700   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
......   นำชม ป้อมทาเริท (Kasbah Taourirt) แห่งตระกูลกลาวี ผู้ปกครองมาราเกซ ภายใต้หมู่อาคารขนาดใหญ่ ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายซ่อนอยู่ เชื่อมกันด้วยถนนเล็กๆ และเส้นทางลับคดเคี้ยวตามอาคารที่เบียดเสียดกัน  มีพระราชวัง (Glaoui Palace) อยู่ภายใน ซึ่งลวดลายผนังอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบชาวเบอร์เบอร์ ห้องหับต่างๆ ประกอบด้วยส่วนที่เป็นวังเก่า ห้องนั่งเล่น ห้องรับรอง  ห้องพักข้าทาสบริวาร  ยูเนสโก้ได้บูรณะขึ้นมาจากอาคารเดิม เพียง 1 ใน 3 ของอาคารทั้งหมด
     
    จาก นั้นเดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) อีกเมืองที่มีรายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย  โดยเฉพาะ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) ป้อมหินทรายอันงดงามและใหญ่ที่สุดในโมร็อคโคภาคใต้  ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนต์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia , Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน
บ่าย   เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) เมืองหลวงเก่าอีกแห่งของโมร็อคโค ในช่วงศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด มีฉายาว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู เพราะข้อกำหนดของเมือง ที่ให้บ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มชมพู  มาราเกซจึงเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง  เยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้าน  ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมร็อคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ใน ตลาดเก่า (Old Market) ที่อยู่รายรอบจัตุรัสอย่างเพลิดเพลิน
 ค่ำ   บริการอาหารค่ำ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองมัวร์ ณ Fantasia  ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงผาดโผนบนหลังม้าอันเป็นความชำนาญพิเศษของชนเผ่ามัวร์ ชมความอลังการของสถานที่และสีสันของชาวโมร็อคโค ......... พักค้างคืนในมาราเกชโรงแรม ระดับ 4 ดาว
     
 
 วันที่ 7     สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-คาซาบลังก้า ........ B,L,D
 0700   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
......   นำชม สวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งปารีส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ ในช่วงที่โมรอคโคตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส ยิปแซงลอเร้นซ์มาที่ประเทศโมรอคโค เพื่อพักผ่อนหลังจากเคร่งเครียดจากการงาน บ้านหลังนี้เคยเป็นของเศรษฐีแห่งมาราเกช  ยิปแซง เกิดความหลงใหลในเมืองแห่งนี้ จึงขอซื้อบ้านหลังนี้ไว้เป็นที่พักผ่อน   สวนถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นสีหลัก    ชมนานาพรรณของตพรรณไม้หลากหลายภูมิภาคของโลก แต่ที่โดดเด่นเป็นพรรณไม้แห่งทะเลทราย  ที่จัดไว้อย่างสวยงาม
จากนั้ชมมัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque)  มัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง หอสูง 226 ฟิต (70 เมตร) เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองมาราเกซ  ไม่ว่าอยู่ที่ใดในตัวเมืองก็มองเห็นหอแห่งมัสยิดนี้  ชมสวนเมนารา (Menara Garden)  ซึ่งแต่เดิมสร้างเป็นบ่อเก็บน้ำ และล้อมรอบด้วยต้นมะกอกและสน มีตัวอาคารที่งดงามและเทือกเขาแอตลาสเป็นฉากหลัง เป็นสวนต้นแบบของราชวงศ์โมรอค ในเวลาต่อมา
ชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace)   ของท่านมหาอำมาตย์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุวกษัตริย์ในอดีต  สร้างในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมเป็นแนวสมัยใหม่  ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น พระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้น (Stucco) มีการวาดลายบนไม้ และประดับประดาด้วยโมเสกเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อน
     
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน
บ่าย   เดินทางสู่ 'คาซาบลังก้า' เมืองที่คนทั่วโลกรู้จัก และอาจรู้จักมากกว่า 'ราชอาณาจักรโมรอคโค' เพราะเมิองในภาพยนตร์โรแมนติคของฮอลลีวู้ดเรื่อง Casablanca ทั้งที่ไม่ได้ถ่ายทำในคาซาบลังก้าเลยแม้แต่ฉากเดียว  ความโด่งดังของภาพยนต์คาซาบลังก้า ทำให้คนทั้งโลกรู้จักเมืองนี้   ปัจจุบันคาซาบลังก้า เป็นเมืองท่าเศรษฐกิจหลักของโมร็อคโค  นำชมเมือง ชมโบถส์ชาวยิว (The Church of our ladies of Lourdes) ภายในมีภาพกระจกสีสวยงามแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับศาสนา ต่อด้วยจัตุรัสสหประชาชาติ ซึ่งเป็นใจกลางเมืองย่านธุรกิจสำคัญ  ชมเมืองเก่าเมดิน่าแห่งคาซาบลังก้า
 ค่ำ   บริการอาหารค่ำ     .......  พักค้างคืนในคาซาบลังก้าโรงแรม ระดับ 4 ดาว
 
 วันที่ 8     คาซาบลังก้า -ไคโร  ........ B,-,-
 0700   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
......   ผ่านชมเพื่อถ่ายภาพ สุเหร่าแห่งกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองเมกกะ ชมทิวทัศน์รอบๆ สุเหร่าอันเป็นจุดชมวิวริมฝั่งทะเล ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงามของชาวโมร็อคโค จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
1100   เดินทางถึงสนามบินเมืองคาซาบลังก้า
1345   เดินทางสู่ไคโร โดยสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่ MS848
2042   เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโร เพื่อเปลี่ยนเครื่องบิน
2320   เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่ MS 960
     
 
 วันที่ 9     กรุงเทพฯ ........ B,L,D
1330   คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ
     
 
รายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ กรุณา Download เพื่อความชัดเจน
โปรแกรมทัวร์  โมร็อคโค 
 
 
กำหนดการเดินทาง พัก 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม พัก 3 ท่าน
เสริมเตียง
เด็ก 3-11 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 
22 - 30 ต.ค. 57 65,900 7,000 65,900 63,900
21 - 29 พ.ย. 57 65,900  7,000  65,900  63,900 
04 - 12 ธ.ค. 57 72,900 9,000 72,900 70,900
25 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค.58 72,900 9,000 72,900 70,900
23 - 31 ม.ค. 58 65,900 7,000 65,900 63,900
19 - 27 ก.พ. 58  65,900  7,000 65,900  63,900
 21 - 29 มี.ค. 58  65,900  7,000  65,900 63,900
 04 - 12 ธ.ค. 57  72,900 9,000  72,900 70,900
 
 
 
 
ข้อแนะนำแจ้งเพื่อทราบ
* กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
* กระเป๋าเดินทางโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 
ราคาทัวร์รวม
* ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินอียิปตืแอร์ MS (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน30 กก.)
* ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
* ประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
* วีซ่าประเทศโมร็อคโค
* ที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน กรณีเดินทางพร้อมกัน )
* อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
* ยานพาหนะ หรือรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
* ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
* น้ำดื่มบริการระหว่างมื้ออาหารและระหว่างวัน ท่านละ 2 ขวด ต่อวัน
* หัวหน้าทัวร์ไทย ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ในกรณีคณะเดินทาง 15 คนขึ้นไป)
 
 ราคาทัวร์ไม่รวม
 * ทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ $ 3 ดอลลาร์  ต่อท่าน ต่อวัน     ( 7 วัน รวม $ 21  ยูเอส ดอลลาร์)
* ทิปพนักงานขับรถ ท่านละ $ 2 ดอลลาร์  ต่อท่าน ต่อวัน   ( 7 วัน รวม $ 14  ยูเอส ดอลลาร์)
* ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ $ 3 ดอลลาร์  ต่อท่าน ต่อวัน  ( 7 วัน รวม $ 21  ยูเอส ดอลลาร์)
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 *ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
 
รายละเอียดและเงื่อนไขการจองทัวร์ กรุณา Download เพื่อความชัดเจน
 โปรแกรมทัวร์  โมร็อคโค
 
 

 

 

 
Morocco

ทัวร์โมร็อคโค8 วัน - 4 ราชธานี
Morocco 10 Days-EY
โมร็อคโค
โมร็อคโค-10วัน-ทะเลทราย
ประวัติศาสตร์โมร็อคโค
คาซาบลังกา .... No long hot summers night at Casablanca Morocco