ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


ทัวร์กรีก 7 วัน WOW article
 
ทัวร์กรีซ รายการพิเศษเดินทางเป็นหมู่คณะเดินทาง พ.ย-ธ.ค 2560  คลิ๊กชม หรือสอบถาม Tel.086-3966729 หรือ Line ID: seeson123
 
ทัวร์กรีซ รายการพิเศษทัวร์คุณภาพ 4 ดาว

 * เกาะซานโตรินี่ ชมแสงอาทิตย์ลาฟ้าแสนโรแมนติกที่หมู่บ้านเอีย
* วิหารลอยฟ้ามรดกโลก เทธีโอร่า
* เดลฟีเมืองเทพเจ้าอพอลโล่
* บินการ์ต้า สายการบินแนวหน้า

เดินทางเป็นหมู่คณะ  พ.ย - ธ.ค 2560

คลิ๊กชม หรือสอบถาม Tel.086-3966729 หรือ Line ID: seeson123
;ราคา ท่านละ 55,900 บาท
 

กำหนดการเดินทาง ราคา
06-12 พ.ย. 60 ; 12-18 พ.ย. 60 ; 27 พ.ย.-03 ธ.ค. 60 55,900.-
07-13 ธ.ค. 60 56,900.-
 
 
Download โปรแกรมทัวร์
 

ทัวร์กรีซ ทัวร์กรีก ซานโตรินี่

 
 ทัวร์กรีซ รายการพิเศษเดินทางเป็นหมู่คณะเดินทาง พ.ย-ธ.ค 2560  คลิ๊กชม หรือสอบถาม Tel.086-3966729 หรือ Line ID: seeson123
 วันแรก      กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น.	คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 8 แถว S เคาน์เตอร์สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก วันสอง      กรุงโดฮา-กรุงเอเธนส์ 01.35 น.	เดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เที่ยวบินที่ QR 837สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ 04.45 น.	เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 07.15 น.	เดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ เที่ยวบินที่ QR 203 สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ 11.25 น.	เดินทางถึง ท่าอากาศยาน Eleftherios Venizelos International Airport กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเดินทางสู่ภัตตาคาร 13.00 น.	บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง บ่าย	ชมความสวยงาม กรุงเอเธนส์ Athens ดินแดนแห่งตำนานเทพเจ้า และนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แหล่งอารยธรรมโบราณ ผ่านชม สนามกีฬาโอลิมปิก สไปย์รอส หลุยส์ Spiros Louis Olympic Stadium สถานที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนปี 2004 ผ่านชม อโกร่า โรงละครแห่ง ติโอนีซอส เนินเขาพิโลปัปปุส โอเดียนแห่งเฮโรเดส อัตติคัส พระบรมมหาราชวัง ประตูชัยเอเดรียน มหาวิหารและโบสถ์เซนต์เอเฟล 	* ชม วิหารพาร์เธนอน Parthenon อันยิ่งใหญ่บนเนินเขา อะโครโปลิส Acropolis ใจกลางเมือง เป็นวิหารในแบบดอริก สร้างอย่างงดงามโดยคำนึงถึงทัศนียภาพของผู้ชมที่มองจากภายนอกเป็นหลัก เดิมวิหารนี้ประดับประดาไปด้วยภาพแกะสลักนูนสูง นูนต่ำ แต่ครั้งที่กรีซถูกปกครองภายใต้จักรวรรดิออตโตมัน ทูตชาวอังกฤษใช้อิทธิพลนำภาพแกะสลักทั้งหลายกลับอังกฤษ และขายต่อให้กับ พิพิธภัณฑ์อังกฤษ ในกรุงลอนดอน (ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ใน กรีกคอลเลคชั่นอันสมบูรณ์ที่สุดในโลก) ชมต้นมะกอกที่เชื่อว่าเทพอะธีน่าเป็นผู้ปลูกประทานแก่ชาวเมือง ชมตำแหน่งร่องรอยที่เชื่อว่าโพไซดอนใช้ตรีศูลกระแทกพื้น บริเวณข้างวิหารของเทพีอธีนาและเทพโพไซดอน ที่เอามารวมกัน เรียกว่า Erechteion มีเสาหินเป็น รูปปั้นเทพีคาร์ยาทิเดส Caryatids แต่งกายยาวแบบชุดโทนิ ชม โรงละคร Theatre of Dionysos ที่ปัจจุบันยังใช้แสดง Live at Acropolis ชมโรงละคร Herodes Atticus Theatre ปัจจุบันใช้จัดงานเอเธนส์ เฟสติเวล และจัดแสดงละครในฤดูร้อน เดินลงบันไดหินอ่อนชมวิหารเทพีแห่งชัยชนะ Temple of Athena Nike ระหว่างทางกลับ เย็น	บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พักค้างคืน ณ โรงแรม   Titania Hotel 4*   หรือเทียบเท่า www.titania.gr วันที่สาม     กรุงเอเธนส์-เมืองเดลฟี-เมืองกาลัมบาก้า เช้า	บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองอราคอว่า Arachova (ระยะทาง 186 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเก่าเมืองตากอากาศและแหล่งสกีรีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณ เทือกเขาพาร์นาซอส Parnassus เป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านราคาสูง เดินชมบ้านเรือนน่ารัก เก็บภาพเป็นที่ระลึก เดินทางต่อสู่ เมืองเดลฟี Delphi (ระยะทาง 11 กิโลเมตร) เดลฟี ในยุคโบราณเป็นศูนย์กลางโลกหรือสะดือของโลก Navel of the Earth ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ปัจจุบันเป็นแหล่งสำคัญในการปลูกมะกอก มีมากกว่า 400,000 ต้น ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา เหมือนพรมผืนใหญ่ เที่ยวชม เมืองเดลฟี Delphi นครศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเทพอพอลโล เทพแห่งการพยากรณ์ยุคกรีกโบราณ ชม Temple of Apollo ชมโรงละครกลางแจ้งรูปครึ่งวงกลม Mar Maria Precinct ชมน้ำพุคาสตาเลีย Kastelli ที่มีนำมาจากแหล่งน้ำพุร้อน มีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ชม พิพิธภัณฑ์เดลฟี Delphi Museum เที่ยง		บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร บ่าย		เดินทางสู่ เมืองกาลัมบาก้า Kalambaka (ระยะทาง 228 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) 		เมืองเล็ก ๆ อยู่ใกล้กับ เมืองเมทีโอร่า Meteora นครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่ว			โลกตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 เป็นจุดหมายปลายทางของผู้จาริกแสวงบุญ	 ค่ำ		บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ โรงแรม   Divani Meteora Hotel 4*
วันที่สี่       เมืองกาลัมบาก้า-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-กรุงเอเธนส์ เช้า		บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ เมืองเมทีโอร่า Meteora ที่ตั้งของสำนักสงฆ์ลอยฟ้าอันน่าอัศจรรย์ พระในศาสนาคริสต์นิกายกรีก ออร์-โธดอกซ์ได้สร้างสำนักสงฆ์ ไว้หลายแห่งบนยอดเขาหินทรายสูงชันเพื่อหนีการคุกคามของพวกเตอร์กที่นับถือศาสนาอิสลาม และแผ่ขยายอิทธิพลมายังคาบสมุทรกรีซ เดิมสำนักสงฆ์ลอยฟ้ามีอยู่ราว 20 แห่ง แต่ปัจจุบันเหลือที่เปิดทำการจริงอยู่เพียง 6 แห่ง  ชมสำนักสงฆ์แห่งเมทีโอรา Monasteries of Meteora ในอดีตการขึ้นไปยังสำนังสงฆ์เหล่านี้ทำได้ยากลำบาก ต้องไต่เชือกหรือตาข่ายเพื่อขึ้นไป ใช้รอกในการการส่งข้าวของเครื่องใช้ เพิ่งจะมีการสร้างบันไดขึ้น และสะพานเชื่อมเมื่อไม่ถึงร้อยกว่าปีมานี้เอง หมู่สำนักสงฆ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  ในปี พ.ศ. 2531 เนื่องจากการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างศิลปะแบบไบแซนไทน์เข้ากับสภาพแวดล้อมที่งดงามทางธรรมชาติ เที่ยง		บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง บ่าย		เดินทางสู่ เมืองลาเมีย Lamia (ระยะทาง 141 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 		เมืองใจกลางของประเทศกรีซ เมืองที่ในอดีตเป็นสมรภูมิรบอันยิ่งใหญ่รบกับเปอร์เซีย ตั้งแต่			สมัย 480 ปี ก่อนคริสตศักราช จนถึงยุคกลาง จากนั้นเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเอเธนส์ (ระยะ 			ทาง 241 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) 	 ค่ำ		บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืน ณ โรงแรม   Titania Hotel 4*   หรือเทียบเท่า   www.titania.gr วันที่ห้า      กรุงเอเธนส์- เกาะซานโตรินี- ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย เช้า		บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ 10.10 น.	เดินทางสู่ เกาะซานโตรินี่ Santorini โดย Aegean Air           เที่ยวบินที่ A3 7352 10.55 น.	เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ Santorini Island ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนี่ยน ใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส Cyclades Island ทะเลเอเจียน Aegean Sea งามโรแมนติกด้วยบ้านเรือนสีขาวสะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสด งามดั่งภาพวาดในโปสการ์ด เที่ยง	บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง บ่าย	     ชม เมืองฟิร่า Fira Town ที่งามด้วยสถาปัตยกรรม สีสัน             ของอาคารบ้านเรือนถนนเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านค้า             ร้านอาหาร เรียงรายไปตามผาสูง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง           และของที่ระลึกมากมาย บ่ายคล้อยเดินทางสู่ หมู่บ้านเอีย            Oia Village หมู่บ้านงามสะดุดตาเป็นแบบให้ศิลปิน           สร้างสรรค์ผลงานมากมาย อิสระเดินชมความงาม           สถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิสอันโดดเด่น	  	เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเอีย คือมีรูปทรงเหมือนบ้านชาวกรีกในนิยาย ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศ เสน่ห์คือการเดินสำรวจตามตรอกซอกซอยชมความน่ารักของบ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ สร้างด้วยอิฐทาสีขาวโพลน ตัดกับท้องฟ้าสีคราม แซมด้วยดอกไม้สีสันสดใสลดหลั่นไปตามหน้าผาสูงชัน รอเวลาสำคัญ คือ การชมพระอาทิตย์ตกดินที่สุดแสนโรแมนติก ณจุดชมวิว ที่สวยที่สุดของเกาะ ค่ำ		บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พักค้างคืน ณ โรงแรม   El Greco Hotel 4*   หรือเทียบเท่า
 วันที่หก     เกาะซานโตรินี –กรุงเอเธนส์ -กรุงเทพมหานคร เช้า		บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนเดินเล่นยามเช้ารับอากาศอันบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 11.30 น.	เดินทางโดยสายการบิน Aegean Air เที่ยวบินที่ A3 7353 สู่ กรุงเอเธนส์ 12.15 น.	เดินทางถึงสนามบิน กรุงเอเธนส์ เยือนย่านเมืองเก่าพลักก้า Plaka เชิงเขาอโครโปลิส อดีตเคยเป็นที่พบปะของเหล่าศิลปิน นักคิดของกรีซในอดีต ปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอย ปูด้วยหินเหมือนในยุคในอดีตกาล ให้รู้สึกเหมือนอยู่ในอดีตกรุงเอเธนส์ ชมบ้านเรือนขนาดเล็ก มีระเบียงเหล็กดัดลวดลายสวยงามตามไสตล์นีโอคลาสสิค แซมด้วยดอกไม้ในกระถางสีสันงดงาม ชมโบสถ์ยุคไบเซนไทม์ มหาวิทยาลัยเก่าจะยังคงมีบางส่วนของประตู และกำแพงโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่ สนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์พื้นเมืองกรีซ ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากน้ำมันมะกอกอันมีชื่อของกรีซ เช่น ครีมทาผิว ครีมสระผม ครีมนวดผม สบู่ เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่าง ๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาด ฯลฯ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้ง หรือจะเลือกนั่งรับประทานอาหาร จิบกาแฟ ได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง) 16.00 น.	เดินทางสู่สนามบินสู่สนามบินนานาชาติ Eleftherios Venizelos International Airport 20.10 น.	ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ QR 212 สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ วันที่เจ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ  01.20 น.	เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 03.05 น.	ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพมหานคร เที่ยวบินที่ QR 836 สายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ 13.20 น.	เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 

ทัวร์กรีก ทัวร์กรีซ เอเธนส์ วิหารเพธานอล อะโครโปลิส เกาะซานโตรินี่ เกาะมิโคนอส เมืองเดลฟี

 

 

ทัวร์กรีก ทัวร์กรีซ เมืองเดลฟี สะดือของโลก

 
 

ทัวร์กรีซ ทัวร์กรีก ซานโตรินี่

 
 
 
 

 

 
Greece

ทัวร์กรีก 8 วัน คณะพิเศษ
เตรียมตัว . . . แล้วไปเที่ยวกรีซ
Oppa!!....Greece
เอเธนส์ - เกาะซานโตรินี่ 5D4N
Easy Athens 3D2N
Santorini Packagetour 3D2N
จากกรีก ถึง กรีซ
Greece ..... Hight light
Greece .....Cruise Special