ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


หลวงพระบาง QV group 8 pax article
 
ทัวร์หลวงพระบาง กรุ๊ป 8-15 pax โดยสายการบินลาว [QV]
หลวงพระบางทัวร์กรุ๊ป ส่วนตัว โทร  086-3966729 , 02-6934325 หรือ ID LINE:SEESON123 โดย สีสันทัวร์ Licence 10-01445 
 
หลวงพระบางทัวร์กรุ๊ป ส่วนตัว โทร  086-3966729 , 02-6934325 หรือ ID LINE:SEESON123 โดย สีสันทัวร์ Licence 10-01445
 
 คณะเดินทาง
  ค่าบริการต่อท่าน   หมายเหตุ
  คณะ 8-14 ท่าน
  12,900 ไม่มี Leader จากไทย
  คณะ 15 ท่าน   12,900   มี Leader จากไทย
  เทศกาล,Long Weekend   14,900   กรุณาสอบถาม
 
ทัวร์หลวงพระบาง กรุ๊ป 8-15 pax
โดยสายการบินลาว [QV]
มื้ออาหาร
 Day 1 เช้า 1025 กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - หลวงพระบาง QV 634 [-,L,D]
บ่าย
* วัดใหม่สุวันนะพูมาราม
* พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
* พระธาตุพูสี
 Day 2  เช้า * ตักบาตรข้าวเหนียว
* บ้านผานม บ้านช่างไห
* ถ้ำติ่ง
[B,L,D] 
บ่าย * น้ำตกตาดกวางซี
 Day 3
 
เช้า * วัดเชียงทอง  [B,L,-]
 
บ่าย 1405  หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ QV 106
1450  เปลี่ยนเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ
1805  เวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ    QV 445
1940  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  โรงแรมที่พัก : มโนลัก *** หรือระดับเดียวกัน
       
 
Download รายการทัวร์อย่างละเอียดที่นี่
ทัวร์หลวงพระบาง
ค่าบริการรวม
* ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ
* ที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)    
* อาหารตามระบุในรายการ
* ยานพาหนะ รถ เรือ นำเที่ยวตามรายการ (ขนาดขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก)
* ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)     
* ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว    
* น้ำดื่ม-ผ้าเย็น
* ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000
* ประกันรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000
 
ค่าบริการไม่รวม
* ทิปไกด์และพนักงานขับรถ
* ข้าวเหนียวใส่บาตร          
* อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 

 

 
Download Program
คลิ๊ก Download รายการทัวร์
 

 

จุดเด่นในเส้นทางทัวร์

มรดกโลกเมืองหลวงพระบาง ทางตอนเหนือของประเทศลาว ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2838 ทั้งบ้านเรือนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศส  ที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน้ำคาน ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม
เมืองโพนสะหวัน เมืองเอกของแขวงเชียงขวาง จากสมรภูมิสู่เมืองท่องเที่ยวที่งดงามทางธรรมชาติ ด้วยป่าสนและเนินเขา ชมร่องรอยของสงครามยังคงมีให้ชนรุ่นหลังได้เห็น สัมผัสวิถีชาวบ้านและเมืองเก่าชาวไทยพวนที่เมืองคูน ชมวัดเพียวัด ชมทุ่งไหหิน มหัศจรรย์ธรรมชาติโอ่งหินขนาดใหญ่เรียงรายหลายร้อยใบ

นครหลวงเวีย
งจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) 

 
FB Page สบายดี หลวงพระบาง
คลิ๊กคุยกับ Web Master แสดงความเห็น .... ที่ FB Page .... สบายดี หลวงพระบาง
 

 
Laos

ทัวร์ลาว
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน article
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ - เดินทางอิสระ article
หลวงพระบาง Hotel Promotion article
หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน group tour
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ (คณะพิเศษ) article
เพคเกจเรือหลวงทราย 4D3N [Promotion - 30 Sep 2011] article
Luang Say Cruise - Up stream
Luang Say Cruise - Down stream article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ แพคเกจทัวร์ 2 ท่าน article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ กรุ๊ป 8-15 ท่าน
หลวงพระบาง-เชียงขวาง - วังเวียง - เวียงจันทน์
อุดร - หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน
Plane of jars-ทุ่งไหหิน article
Loas Map article
เที่ยวหลวงพระบาง article
ตลาดเช้า...หลวงพระบาง article
FB สบายดีหลวงพระบาง article
คาราวานเที่ยวลาวใต้ article
หลวงพระบางราคาถูก... การบินลาว 11,800 article
หลวงพระบาง Easy QV
โรงแรมหลวงพระบาง
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์