ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


อุดร - หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน

สบายดี 4 เมืองลาว (จากอุดรธานี)

ทัวร์ลาว ทุ่งไหหิน เชียงขวาง

อุดร หลวงพระบาง  โพนสะหวัน (ทุ่งไหหิน)

วังเวียง  เวียงจันทน์

 

ทุ่งไหหิน-ชมภาพสวย

 

 

DAY 1:   กรุงเทพฯ – อุดรธานี – เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง ........ [-,L,D]

0500  

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย(FD)

0700  

เหินฟ้าตรงสู่ท่าอากาศยานอุดรธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3360

0805  

เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี หลังตรวจรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วออกเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศมุ่งหน้าตรงสู่ด่านชายแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ผ่านพิธีการด้านศุลกากรทั้งไทยและลาวแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานวัดไต นครเวียงจันทน์

1150  

เหินฟ้าสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV101

1230  

เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

   

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม

 

*

วัดเชียงทอง ศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ชม สิม หรือ โบสถ์ ต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง

 

*

พิพิธภัณฑ์ อดีตพระราชวังหลวง ที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สักการะพระบาง จำลอง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ณ หอพระบาง

 

*

สักการะ พระธาตุพูสี  โดยเดินไต่ระดับความสูง 150 เมตร อันร่มรื่นและกลิ่นหอมอวลของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ชมภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ อันเป็นจุดบรรจบกัน ของแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน อันเกิดเป็นฉายา บ้านผาเมืองภูอู่อารยะธรรมล้านช้าง จากนั้นเข้าที่พัก

1900  

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและชมการแสดงรำพื้นเมืองของลาว

DAY 2: หลวงพระบาง (ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวงชี)....... [B,L,D]

0700  

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำชม

 

*

วัดวิชุนราช บูชาพระธาตุที่บรรจุภายใต้เจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชื่อพระธาตุหมากโม วัดวิชุนเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ มีพุทธสถาปัตย์โดดเด่น

 

*

ถ้ำติ่ง บนหน้าผาริมลำน้ำโขง โดยล่องเรือจากบ้านซ่างไห ไต่บันไดไป 218 ขั้น ชมพระพุทธรูปจำนวนมาก ซึ่งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร รวมถึงประชาชนชาวลาว เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูปอย่างต่อเนื่อง ในวันขึ้นปีใหม่ลาว (วันสงกรานต์ )

1200  

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณปากแม่น้ำอู

บ่าย  

นำชม

 

*

บ้านซ่างไห ริมแม่น้ำโขงชาวบ้าน มีอาชีพในการหมักเหล้า สาโท เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ, กระเบื้องเคลือบเก่า

 

*

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อ ในอดีตเป็นหมู่บ้านข้าราชบริพารของเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง ผู้หญิงมีหน้าที่หลักคือ การทอผ้าถวายราชสำนัก ตามพระราชกระแสรับสั่งของเจ้ามหาชีวิตและพระราชวงศ์จนมีชื่อเสียงไปทั่ว ตราบจนกระทั่งเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2518 มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้ามหาชีวิต หมู่บ้านนี้จึงต้องหันมาทอผ้าขายให้กับนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป

 

*

น้ำตกตาดกวงชี ชมความงดงามของน้ำตกสวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง ชมสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก

1900  

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในตัวเมือง หลังอาหารเดินสำรวจเมืองและช้อปปิ้ง ณ

 

*

ตลาดค่ำ (Night market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี แวะผ่อนคลายที่ร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

DAY 3: หลวงพระบาง – แขวงเชียงขวาง (เมืองโพนสะหวัน) .........[B,L,D]

0500  

ตื่นเช้าร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อย ๆ รูป กับชาวหลวงพระบาง เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข เรียบง่าย ชมวิถียามเช้าที่ตลาด สังเกตการณ์ที่ร้านกาแฟประชานิยมลองลิ้มกาแฟลาว คู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือปาท่องโก๋ แล้วกลับเข้าที่พักโรงแรม

0700  

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800  

เดินทางสู่แขวงเชียงขวาง ผ่านเทือกเขาอันสลับซับซ้อนและสวยงาม ตามเส้นทางหมายเลข 13

1200  

เดินทางถึง เมืองพูคูนบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย  

เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ภาคเหนือของลาว อันมีธรรมชาติสวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นแขวงหนึ่งที่ถูกทำลายจากอเมริกา  เสียหายมากมาย เป็นที่ตั้งของ ทุ่งไหหิน มรดกแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติอายุกว่า 2,000 ปี

1700  

เดินทางถึงเมืองโพนสะหวัน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ผ่อนคลายอิริยาบท ตามอัธยาศัย

1900  

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

DAY 4: ทุ่งไหหิน – วังเวียง .........[B,L,D]

0700

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800  

เดินทางไปชม ทุ่งไหหิน ณ เมืองพวน ห่างจาก เมืองโพนสะหวัน 7.5 กิโลเมตร เป็นไหหินที่สกัดจากหินทรายก้อนใหญ่มหึมา กระจายไปทั่วเขตภูเพียงเชียงขวาง จึงได้ขนามนามว่า ทุ่งไหหิน ขนาดของไหที่ใหญ่ที่สุด สูง 3.25 เมตร และปากกว้าง 3 เมตร ข้อสันนิษฐานอันเกี่ยวกับ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการสร้างไหหิน ปัจจุบันยังคงหาข้อสรุปชัดเจนไม่ได้ มีหลายทฤษฎี ตามหลักฐานของนักวิชาการ ซึ่งต้องหาข้อพิสูจน์กันต่อไป ได้เวลาอันสมควร  ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง

1200  

เดินทางถึง เมืองพูคูนบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บนจุดชมวิวสวยงามแบบพาโนรามา เปิดมุมมองกว้างของขุนเขา

บ่าย  

เดินทางต่อตามเส้นทางสายสวย ผ่านเทือกเขาสลับซับซ้อน หมู่บ้านแม้วและทุ่งนาเขียว สู่ปลายทาง เมืองวังเวียง เมืองธรรมชาติสวยงาม อากาศเย็นสบาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง ได้ฉายาว่า “ กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ”

1800  

เดินทางถึงเมืองวังเวียง บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก

DAY 5:  วังเวียง - เวียงจันทน์ - อุดร - กรุงเทพฯ .........[B,L,-]

0700

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800  

เดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ (ระยะทางห่างจากวังเวียง 156 กม )

1100  

เดินทางถึงนครเวียงจันทน์ นำชม

 

*

พระธาตุหลวง แห่งเวียงจันทน์  ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ  เป็นศูนย์รวมใจของประชาชน สื่อถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาว สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร

 

*

อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งบนถนนล้านช้าง สร้างในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์  ก่อสร้างโดยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศส อย่างงดงามและกลมกลืน

1200  

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านภัตตาคาร

บ่าย  

เดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพลาว-ไทย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ( Duty Free ) ราคาถูกเลือกชมได้อย่างจุใจ ก่อนกลับสู่ประเทศไทย ผ่านพิธีการด้านศุลกากรแล้ว เดินทางตรงสู่ จ.อุดรธานี

1600  

เดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี

1740  

เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3365

1840  

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

   

* * * * * * * * * * *

     

อัตราค่าบริการ

 

HoTel Accommudation

ผู้ใหญ่ (Twin)

เด็ก (2- 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

Villa Santi Resort

หลวงพระบาง

17,500

14,900

12,900

3,500

Vansana Xieng khoung Hotel

โพนสะหวัน

Elephant Crossing Hotel

วังเวียง

 

ค่าบริการรวม

ค่าบริการไม่รวม

*

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม

*

ภาษีสนามบินทุกแห่ง

*

รถปรับอากาศและเรือนำเที่ยวตามรายการ

*

ที่พัก 4 คืน ตามโรงแรมที่ระบุ (3-4 ดาว) พักห้องละ 2 -3 ท่าน

*

อาหารทุกมื้อ ตามรายการระบุ

*

ค่าธรรมเนียมผ่านด่านลาวและไทย

*

ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น ( พูดภาษาไทย )

*

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุ

*

ค่ารับรองในลาว (LNTA)

*

ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000

*

ประกันรักษาพยาบาลวงเงิน 50,000

*

ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ (30-40 USD.)

*

ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้า

*

ค่าทิปไกด์ลาวและคนขับรถ (ค่าทิปวันละ 50 บาท 5 วัน 250 บาทโดยประมาณ)

*

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กรุณาเตรียม หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานอีกมากกว่า 6 เดือน

นักท่องเที่ยวไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศลาว
นักท่องเที่ยวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบ ค่าธรรมเนียม Visa
Laos

ทัวร์ลาว
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน article
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ - เดินทางอิสระ article
หลวงพระบาง Hotel Promotion article
หลวงพระบาง QV group 8 pax article
หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน group tour
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ (คณะพิเศษ) article
เพคเกจเรือหลวงทราย 4D3N [Promotion - 30 Sep 2011] article
Luang Say Cruise - Up stream
Luang Say Cruise - Down stream article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ แพคเกจทัวร์ 2 ท่าน article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ กรุ๊ป 8-15 ท่าน
หลวงพระบาง-เชียงขวาง - วังเวียง - เวียงจันทน์
Plane of jars-ทุ่งไหหิน article
Loas Map article
เที่ยวหลวงพระบาง article
ตลาดเช้า...หลวงพระบาง article
FB สบายดีหลวงพระบาง article
คาราวานเที่ยวลาวใต้ article
หลวงพระบางราคาถูก... การบินลาว 11,800 article
หลวงพระบาง Easy QV
โรงแรมหลวงพระบาง
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์