ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ กรุ๊ป 8-15 ท่าน

 

 
ลาวใต้ - ปากเซ - จำปาสัก กรุ๊ป 8-15 ท่าน
 ทัวร์ลาวใต้ วัดภู คอนพะเพ็ง กรุ๊ป 8-15 pax เต็มรูปแบบ 14,900 รวมตั๋วเครื่องบิน Tel  086-3966729 , 02-2757987 หรือ ID LINE:SEESON123
 
 
   ลาวใต้ - ปากเซ - จำปาสัก กรุ๊ป 8-15 ท่าน
ทัวร์รวมตั๋วเครื่องบิน
มื้ออาหาร
 Day 1 เช้า 0755    กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)-อุบล สายการบินไลอ้อนแอร์ SL620
0855    สนามบินอุบลราชธานี
1140    เมืองปากเซ
[-,L,D]
บ่าย * ที่ราบสูงบอละเวน (Bolaven Plateau) *น้ำตกตาดผาส้วม *น้ำตกตาดฟาน
 Day 2  เช้า * เกาะดอนคอน *น้ำตกหลีผี *น้ำตกตาดฟาน [-,L,D]
 บ่าย * น้ำตกคอนพะเพ็ง
 Day 3
 
 เช้า * ปราสาทวัดภู  [-,L,D]
 บ่าย * ด่านช่องเม็ก-อุบล
1650   อุบล-กรุงเทพฯ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ SL629
1755   สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
       
       
       
 
คณะเดินทาง
ค่าบริการต่อท่าน หมายเหตุ
คณะ 8-14 ท่าน
14,900  ไม่มี Leader จากไทย
คณะ 15 ท่าน 14,900  มี Leader จากไทย
เทศกาล,Long Weekend 15,900  กรุณาสอบถาม
 
 
ค่าบริการรวม
* ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-อุบล-กรุงเทพฯ
* ที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)    
* อาหารตามระบุในรายการ
* ยานพาหนะ รถ เรือ นำเที่ยวตามรายการ (ขนาดขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก)
* ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)     
* ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว    
* น้ำดื่ม-ผ้าเย็น
* ประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000
* ประกันรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000
 
ค่าบริการไม่รวม
* ทิปไกด์และพนักงานขับรถ
* ข้าวเหนียวใส่บาตร          
* อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
 
อุบลราชธานี
เมืองแห่งดอกบัว ประตูสู่อินโดจีน พรมแดนติดกับทางภาคใต้ สปป.ลาว ที่ด่านช่องเม็ก-วังเตา  (เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม 30 นาที)    ข้ามสะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น  ความยาวประมาณ 1,380 เมตร  เข้าสูเมืองปากเซ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)  
เมืองปากเซ
ศูนย์กลางของแขวงจำปาสัก ประชากรมากเป็นอันดับสาม  พื้นที่ 15,415 ตารางกิโลเมตร เจ้าแขวงคนสุดท้าย คือเจ้าบุญอุ้ม ชายแดนติดกับจังหวัดสตรึงเตรง กัมพูชา มีปลาโลมาน้ำจืดหรือชาวลาวเรียกปลาข่า อาศัยอยู่ มีด่านสากลเดินทางจากลาวเข้าสู่กรุงพนมเปญ และเข้าเวียดนาม ที่ด่านบะเวด-ม๊อคบาย สู่เมืองไซง่อนหรือโฮจิมินห์ หรือจากพนมเปญ เข้าเมืองสีหนุวิลล์  เกาะกง และกลับเข้าสู่จังหวัดตราด ประเทศไทยได้ ถนนลาดยางตลอด  สามารถเดินทางจากปากเซ สู่แขวงอัตตะถือ อยู่ทางใต้สุดของลาว เข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนกลาง ที่ด่านเบออี้-กอนตูม(ด่านสากล) เป็นทางที่เชื่อมสู่เมืองดาลัด-โฮจิมินห์ หรือเมืองมรดกโลกฮอยอัน-ดานัง-นครเว้-กวางตรี เข้าสู่ด่านลาวบาว-แดนสะหวัน แห่งเมืองสะหวันเขต ถนนลาดยางอย่างดี หรือจากปากเซ-สะหวันเขต-กวางตรี-นครเว้-ดานัง-ฮอยอัน
น้ำตกหลี่ผี
น้ำตกกลางลำน้ำโขง บนเกาะดอนเดชเกาะใหญ่ในแหล่งมหานทีสี่พันดอน ไหลลดเลี้ยวไปตามช่องโตรก ที่ต่างระดับกันหลายทิศทาง พรั่งพรูถั่งโถมเป็นฟองฟูขาวกระจาย  กระแสน้ำไหลหลากส่งเสียงกึกก้องดังกังวานอยู่ตลอดทั้งปี
น้ำตกคอนพะเพ็ง
ไนแองการาแห่งเอเชีย มหัศจรรย์แห่งแม่น้ำโขง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของน้ำตก ที่เกิดจากการลดระดับของแก่งหิน ใต้ลำน้ำโขง ว่ากันว่าเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปราสาทหินวัดภู
ปราสาทหินที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างที่ประณีตบรรจง ในยุคของศิลปะแบบนครวัด สมัยเดียวกับปราสาทหินพิมาย และปราสาทหินนครวัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์ UNESCO
ที่ราบสูงบอละเวน (Bolaven Plateau)
ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 30 กิโลเมตร ระหว่างทางจะผ่านภูบาเจียง ตำนานวรรณกรรมรักอมตะ  นางมะโรงท้าวบาเจียง ผ่านเมืองปากซอง เมืองแห่งขุนเขาและไร่กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกของประเทศ กาแฟเมืองปากเซมีรสหอมอร่อยน่ารับประทาน เป็นสินค้าส่งออกอันดับสองของโลก
น้ำตกตาดผาซ่วม
น้ำตกแวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติ วิถีชีวิตที่ผสมผสาน ของชนเผ่าพื้นเมืองหลากหลายเผ่าของลาว 
 น้ำตกตาดฟาน
น้ำตกคู่ แวดล้อมท่ามกลางธรรมชาติสวยงาม ไหลทิ้งตัวจากเขาสูงปกคลุมด้วยไม้เขียวถึง 120 เมตร
 
 
 

 

 
Laos

ทัวร์ลาว
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน article
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ - เดินทางอิสระ article
หลวงพระบาง Hotel Promotion article
หลวงพระบาง QV group 8 pax article
หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน group tour
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ (คณะพิเศษ) article
เพคเกจเรือหลวงทราย 4D3N [Promotion - 30 Sep 2011] article
Luang Say Cruise - Up stream
Luang Say Cruise - Down stream article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ แพคเกจทัวร์ 2 ท่าน article
หลวงพระบาง-เชียงขวาง - วังเวียง - เวียงจันทน์
อุดร - หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน
Plane of jars-ทุ่งไหหิน article
Loas Map article
เที่ยวหลวงพระบาง article
ตลาดเช้า...หลวงพระบาง article
FB สบายดีหลวงพระบาง article
คาราวานเที่ยวลาวใต้ article
หลวงพระบางราคาถูก... การบินลาว 11,800 article
หลวงพระบาง Easy QV
โรงแรมหลวงพระบาง
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์