ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน group tour

 

 
ทัวร์ทุ่งไหหิน ทัวร์เชียงขวาง หลวงพระบาง ลาว ส่วนตัว โทร 086 3966729 Line:seeson123
 ทัวร์ทุ่งไหหิน ทัวร์เชียงขวาง หลวงพระบาง ลาว ส่วนตัว โทร 086 3966729 Line:seeson123
ทัวร์หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน

คณะพิเศษ ธ.ค.  2-5, 14-17 , ม.ค. 18-21
หรือเดินทางเป็นคณะส่วนตัว 6-8 ท่าน

ราคาท่านละ 19,900 บาท

Tel.086-3966729 หรือ Line ID: seeson123
 
 
คลิ๊ก...ชมรายการทัวร์ที่นี่
 

จุดเด่นในเส้นทางทัวร์หลวงพระบาง - ทุ่งไหหิน

มรดกโลกเมืองหลวงพระบาง ทางตอนเหนือของประเทศลาว ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2838 ทั้งบ้านเรือนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เป็นเมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทย – ลาวในอดีตไว้อย่างครบถ้วน ผสมผสานด้วยบรรยากาศของยุคอาณานิคมฝรั่งเศส  ที่ปรากฎอยู่ในตึกแถวรูปทรงเก่าแก่เรียงเป็นแถวอยู่ตลอดริมถนนเลียบน้ำคาน ชมวัดเชียงทอง พระราชวังเก่า ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ พระธาตุแตงโม นมัสการพระธาตุพูสี ล่องเรือแม่น้ำโขงชมถ้ำติ่ง ชมน้ำตกตาดกวางซี ซื้อหัตถกรรมผ้าทอมือพื้นเมืองของชาวไตลื้อที่บ้านผานม
เมืองโพนสะหวัน(ทุ่งไหหิน) เมืองเอกของแขวงเชียงขวาง จากสมรภูมิสู่เมืองท่องเที่ยวที่งดงามทางธรรมชาติ ด้วยป่าสนและเนินเขา ชมร่องรอยของสงครามยังคงมีให้ชนรุ่นหลังได้เห็น สัมผัสวิถีชาวบ้านและเมืองเก่าชาวไทยพวนที่เมืองคูน ชมวัดเพียวัด ชมทุ่งไหหิน มหัศจรรย์ธรรมชาติโอ่งหินขนาดใหญ่เรียงรายหลายร้อยใบ

นครหลวงเวีย
งจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)
 
 
รายละเอียดกำหนดการบินในรายการทัวร์ทุ่งไหหิน

  วันแรกของการเดินทาง              สุวรรณภูมิ- หลวงพระบาง  16.25 น.   สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 632

  วันที่สามของการเดินทาง           โพนสะหวัน - เวียงจันทน์   10.00 น.   สายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 402
                                              เวียงจันทน์ - สุวรรณภูมิ     18.35 น    สายการบินลาว เที่ยวบินที่
QV 445

 
 
 วันแรก	     	กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-หลวงพระบาง 07.30 น.	พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R แถว R1-3 สายการบินลาว(QV) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและเช็คอิน 10.25 น. 		เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV 634 12.05 น.	ถึงสนามบินหลวงพระบาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 	บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าที่พัก บ่าย		นำชม *วัดใหม่สุวันนะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) เคยเป็นที่ประทับของ			สังฆราชองค์สุดท้ายของลาว ชมอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง 		* พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตพระราชวังหลวง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง 		*วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) หรือพระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ 		*พระธาตุพูสี  บนเนินเขาสูงกลางเมืองหลวงพระบาง ทางขึ้นร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอก			จำปาลาว หลากสีสัน (กพ.-มีค.)ชมภาพพานอรามาของราชธานีเก่าริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขา		สลับซับซ้อน และสายน้ำโขง สายน้ำคานพร้อมรอชม พระอาทิตย์อัสดง ชม ไนท์บาร์ซา บนถนนคนเดินชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นเมือง ที่วางขายตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน
วันที่สอง	ตักบาตรข้าวเหนียว –  วัดเชียงทอง -ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-น้ำตกตาดกวางซี 05.30 น. 	ตื่นเช้าร่วมทำบุญ-ตักบาตรข้าวเหนียวกับชาวหลวงพระบาง ใส่บาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง (ตักบาตรข้าวเหนียวและอาหารแห้ง) จากนั้นเที่ยวชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง  07.00 น.	บริการอาหารเช้า (3) ที่โรงแรม 08.00 น.	ชมวัดเชียงทอง วัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง ศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ตั้งอยู่ทำเลที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง จากนั้นเดินทางสู่ บ้านช่างไห หมู่บ้านทำสาโทและต้มเหล้าโรง แหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอมากมายวางจำหน่าย ลงเรือ ล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง สักการะพระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ 12.00 น.	รับประทานอาหารกลางวัน(4)  บ่าย	ชม น้ำตกตาดกวางซี น้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง แร่ธาตุที่ไหลปะปนมากับน้ำทำให้น้ำปรากฏเป็นสีเขียว ชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับหลวงพระบาง
 
 
 
FB Page สบายดี หลวงพระบาง
คลิ๊กคุยกับ Web Master แสดงความเห็น .... ที่ FB Page .... สบายดี หลวงพระบาง
 

 
Laos

ทัวร์ลาว
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน article
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ - เดินทางอิสระ article
หลวงพระบาง Hotel Promotion article
หลวงพระบาง QV group 8 pax article
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ (คณะพิเศษ) article
เพคเกจเรือหลวงทราย 4D3N [Promotion - 30 Sep 2011] article
Luang Say Cruise - Up stream
Luang Say Cruise - Down stream article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ แพคเกจทัวร์ 2 ท่าน article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ กรุ๊ป 8-15 ท่าน
หลวงพระบาง-เชียงขวาง - วังเวียง - เวียงจันทน์
อุดร - หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน
Plane of jars-ทุ่งไหหิน article
Loas Map article
เที่ยวหลวงพระบาง article
ตลาดเช้า...หลวงพระบาง article
FB สบายดีหลวงพระบาง article
คาราวานเที่ยวลาวใต้ article
หลวงพระบางราคาถูก... การบินลาว 11,800 article
หลวงพระบาง Easy QV
โรงแรมหลวงพระบาง
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์