ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


หลวงพระบาง-เชียงขวาง - วังเวียง - เวียงจันทน์

สบายดี 4 เมืองลาว (1)

ทัวร์ลาว ทุ่งไหหิน เชียงขวาง

หลวงพระบาง  โพนสะหวัน (ทุ่งไหหิน)

วังเวียง  เวียงจันทน์

 

ทุ่งไหหิน

 

DAY 1:   กรุงเทพฯ –  หลวงพระบาง ........ [-,L,D]

0830

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ R 18 - 19 สายการบินลาว (QV)

1040

เหินฟ้าเมืองหลวงพระบาง โดยสายการบินลาวเที่ยวบินที่ QV 643

1230

เดินทางถึงสนามบินหลวงพระบาง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชม

*

วัดเชียงทอง ศูนย์ศิลปกรรมล้านช้าง ชม สิม หรือ โบสถ์ ต้นกำเนิดของศิลปะสกุลช่างล้านช้าง

*

พิพิธภัณฑ์ อดีตพระราชวังหลวง ที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สักการะพระบาง จำลอง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ณ หอพระบาง

*

สักการะ พระธาตุพูสี  โดยเดินไต่ระดับความสูง 150 เมตร อันร่มรื่นและกลิ่นหอมอวลของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ชมภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ อันเป็นจุดบรรจบกัน ของแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อน อันเกิดเป็นฉายา บ้านผาเมืองภูอู่อารยะธรรมล้านช้าง จากนั้นเข้าที่พัก

1900

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและชมการแสดงรำพื้นเมืองของลาว

DAY 2: หลวงพระบาง (ถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวงชี)....... [B,L,D]

0700

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำชม

*

วัดวิชุนราช บูชาพระธาตุที่บรรจุภายใต้เจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชื่อพระธาตุหมากโม วัดวิชุนเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ มีพุทธสถาปัตย์โดดเด่น

*

ถ้ำติ่ง บนหน้าผาริมลำน้ำโขง โดยล่องเรือจากบ้านซ่างไห ไต่บันไดไป 218 ขั้น ชมพระพุทธรูปจำนวนมาก ซึ่งเจ้ามหาชีวิต ข้าราชบริพาร รวมถึงประชาชนชาวลาว เดินทางมาสรงน้ำพระพุทธรูปอย่างต่อเนื่อง ในวันขึ้นปีใหม่ลาว (วันสงกรานต์ )

1200

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณปากแม่น้ำอู

บ่าย

นำชม

*

บ้านซ่างไห ริมแม่น้ำโขงชาวบ้าน มีอาชีพในการหมักเหล้า สาโท เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอ, กระเบื้องเคลือบเก่า

*

หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านผานม หมู่บ้านชาวไทลื้อ ในอดีตเป็นหมู่บ้านข้าราชบริพารของเจ้ามหาชีวิตแห่งอาณาจักรล้านช้าง ผู้หญิงมีหน้าที่หลักคือ การทอผ้าถวายราชสำนัก ตามพระราชกระแสรับสั่งของเจ้ามหาชีวิตและพระราชวงศ์จนมีชื่อเสียงไปทั่ว ตราบจนกระทั่งเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2518 มีการยกเลิกตำแหน่งเจ้ามหาชีวิต หมู่บ้านนี้จึงต้องหันมาทอผ้าขายให้กับนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป

*

น้ำตกตาดกวงชี ชมความงดงามของน้ำตกสวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง ชมสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของน้ำตก

1900

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในตัวเมือง หลังอาหารเดินสำรวจเมืองและช้อปปิ้ง ณ

*

ตลาดค่ำ (Night market) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้า ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี แวะผ่อนคลายที่ร้านเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

DAY 3: หลวงพระบาง – แขวงเชียงขวาง (ทุ่งไหหิน) .........[B,L,D]

0500

ตื่นเช้าร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เป็นร้อย ๆ รูป กับชาวหลวงพระบาง เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข เรียบง่าย ชมวิถียามเช้าที่ตลาด สังเกตการณ์ที่ร้านกาแฟประชานิยมลองลิ้มกาแฟลาว คู่กับขนมปังฝรั่งเศสหรือปาท่องโก๋ แล้วกลับเข้าที่พักโรงแรม

0700

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800

เดินทางสู่แขวงเชียงขวาง ผ่านเทือกเขาอันสลับซับซ้อนและสวยงาม ตามเส้นทางหมายเลข 13

1200

เดินทางถึง เมืองพูคูนบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ภาคเหนือของลาว อันมีธรรมชาติสวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นแขวงหนึ่งที่ถูกทำลายจากอเมริกา  เสียหายมากมาย เป็นที่ตั้งของ ทุ่งไหหิน มรดกแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติอายุกว่า 2,000 ปี

1700

เดินทางถึงเมืองโพนสะหวัน นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ผ่อนคลายอิริยาบท ตามอัธยาศัย

1900

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

DAY 4: เชียงขวาง– วังเวียง .........[B,L,D]

0700

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800

เดินทางไปชม ทุ่งไหหิน ณ เมืองพวน ห่างจาก เมืองโพนสะหวัน 7.5 กิโลเมตร เป็นไหหินที่สกัดจากหินทรายก้อนใหญ่มหึมา กระจายไปทั่วเขตภูเพียงเชียงขวาง จึงได้ขนามนามว่า ทุ่งไหหิน ขนาดของไหที่ใหญ่ที่สุด สูง 3.25 เมตร และปากกว้าง 3 เมตร ข้อสันนิษฐานอันเกี่ยวกับ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการสร้างไหหิน ปัจจุบันยังคงหาข้อสรุปชัดเจนไม่ได้ มีหลายทฤษฎี ตามหลักฐานของนักวิชาการ ซึ่งต้องหาข้อพิสูจน์กันต่อไป ได้เวลาอันสมควร  ออกเดินทางสู่เมืองวังเวียง

1200

เดินทางถึง เมืองพูคูนบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บนจุดชมวิวสวยงามแบบพาโนรามา เปิดมุมมองกว้างของขุนเขา

บ่าย

เดินทางต่อตามเส้นทางสายสวย ผ่านเทือกเขาสลับซับซ้อน หมู่บ้านแม้วและทุ่งนาเขียว สู่ปลายทาง เมืองวังเวียง เมืองธรรมชาติสวยงาม อากาศเย็นสบาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง ได้ฉายาว่า “ กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว ”

1800

เดินทางถึงเมืองวังเวียง บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก 

DAY 5:  วังเวียง - เวียงจันทน์ -  กรุงเทพฯ .........[B,L,-]

0700

 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

0800

เดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ (ระยะทางห่างจากวังเวียง 156 กม )

1100

เดินทางถึงนครเวียงจันทน์ นำชม

*

พระธาตุหลวง แห่งเวียงจันทน์  ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ  เป็นศูนย์รวมใจของประชาชน สื่อถึงความเป็นเอกราชและอำนาจอธิปไตยของลาว สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะโดดเด่นที่สุดในอาณาจักรล้านช้าง มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมในพระพุทธศาสนากับสถาปัตยกรรมของอาณาจักร

*

อนุสาวรีย์ประตูชัย ตั้งบนถนนล้านช้าง สร้างในปี พ.ศ.2512 เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวที่สละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์  ก่อสร้างโดยสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศส อย่างงดงามและกลมกลืน

1200

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านภัตตาคาร

บ่าย

นำชมหอพระแก้ว และช้อปปิ้งที่ ตลาดเช้าเวียงจันทน์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ เหล้า ไวน์ เครื่องเงิน ผ้าไหม ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าทุกอย่าง สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ สนามบินเวียงจันทน์

1630

เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน โดยสายการบินลาว เที่ยวบิน QV415

1750

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

* * * * * * * * * * *

กำหนดการเดินทางคณะพิเศษ วันที่ วันที่ 1 – 5 Dec,29 Dec 2011 – 02 Jan 2012

อัตราค่าบริการ till 30 Sep 2011 (สำหรับคณะเดินทาง 15 ท่าน ราคสมาชิกน้อยกว่า 15 ท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
และคณะพิเศษ วันที่ วันที่ 1 – 5 Dec 2011

HoTel Accommudation

ผู้ใหญ่ (Twin)

เด็ก (2- 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

เสริมเตียง

ไม่เสริมเตียง

Vangsavath Hotel

หลวงพระบาง

21,900

20,900

19,900

5,000

Auberge Phouphadaeng

โพนสะหวัน

Thaveesouk Hotel

วังเวียง

อัตราค่าบริการ กรุ๊ปปีใหม่ 29 Dec-2 Jan 2012 เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

ค่าบริการรวม

ค่าบริการไม่รวม

*

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในโปรแกรม

*

ภาษีสนามบินทุกแห่ง

*

รถปรับอากาศและเรือนำเที่ยวตามรายการ

*

ที่พัก 4 คืน ตามโรงแรมที่ระบุ (3-4 ดาว) พักห้องละ 2 -3 ท่าน

*

อาหารทุกมื้อ ตามรายการระบุ

*

ค่าธรรมเนียมผ่านด่านลาวและไทย

*

ไกด์นำเที่ยวท้องถิ่น ( พูดภาษาไทย )

*

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุ

*

ค่ารับรองในลาว (LNTA)

*

ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000

*

ประกันรักษาพยาบาลวงเงิน 50,000

*

ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ (30-40 USD.)

*

ค่าข้าวเหนียวทำบุญตักบาตรตอนเช้า

*

ค่าทิปไกด์ลาวและคนขับรถ (ค่าทิปวันละ 50 บาท 5 วัน 250 บาทโดยประมาณ)

*

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กรุณาเตรียม หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานอีกมากกว่า 6 เดือน

นักท่องเที่ยวไทย ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าจากประเทศลาว
นักท่องเที่ยวต่างชาติ กรุณาตรวจสอบ ค่าธรรมเนียม Visa
Laos

ทัวร์ลาว
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน article
หลวงพระบาง แพคเกจทัวร์ - เดินทางอิสระ article
หลวงพระบาง Hotel Promotion article
หลวงพระบาง QV group 8 pax article
หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน group tour
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ (คณะพิเศษ) article
เพคเกจเรือหลวงทราย 4D3N [Promotion - 30 Sep 2011] article
Luang Say Cruise - Up stream
Luang Say Cruise - Down stream article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ แพคเกจทัวร์ 2 ท่าน article
จำปาสัก วัดภู ลาวใต้ กรุ๊ป 8-15 ท่าน
อุดร - หลวงพระบาง-ทุ่งไหหิน
Plane of jars-ทุ่งไหหิน article
Loas Map article
เที่ยวหลวงพระบาง article
ตลาดเช้า...หลวงพระบาง article
FB สบายดีหลวงพระบาง article
คาราวานเที่ยวลาวใต้ article
หลวงพระบางราคาถูก... การบินลาว 11,800 article
หลวงพระบาง Easy QV
โรงแรมหลวงพระบาง
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์[1]

ความคิดเห็นที่ 5 (137460)
ช่วยส่งรายการทัวร์หน้านี้มาให้ที่mh_512@hotmail.com ด้วยค่ะแล้วก็อยากทราบราคาช่วง13-17เม.ย.
ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ๊กตา สุขเกษม วันที่ตอบ 2011-01-20 21:31:47


ความคิดเห็นที่ 4 (133035)
เรียน คุณมานพ วันที่ช่วงสงกรานต์กำหนดเรียบร้อยแล้วครับ เป็นวันที่ 13-17 เม.ย. 53 รายละเอียดตามโปรแกรมที่อยู่หน้าเว็บเลยครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น yong (seeson-at-seesontour-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-29 09:58:17


ความคิดเห็นที่ 3 (132739)

คิดว่าต้นเดือนม.ค. 53 ราคาคงเรียบร้อยและทราบวันที่แน่นอนครับว่าเดินทางช่วงไหน ราคาเท่าไร

ตกลง กำ หนด ไปแล้ว หรือ ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มานพ วันที่ตอบ 2010-01-06 13:05:12


ความคิดเห็นที่ 2 (132613)
เรียน คุณจีรภา สำหรับโแกรมนี้เราจะจัดอีกครั้งช่วงสงกรานต์ครับ แต่ทางพี่มีกรุ๊ปส่วนตัว เราก็สามารถจัดให้ได้นะครับ กรุ๊ปเริ่ม 8 ท่าน เลือกวันเดินทางเองได้เลยครับ หรือถ้าไม่สะดวกจะรอไปพร้อมกรุ๊ปของเราก็ได้ครับ คิดว่าต้นเดือนม.ค. 53 ราคาคงเรียบร้อยและทราบวันที่แน่นอนครับว่าเดินทางช่วงไหน ราคาเท่าไร
ผู้แสดงความคิดเห็น yong (seeson-at-seesontour-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-17 10:15:18


ความคิดเห็นที่ 1 (132583)
จะมีจัดทริปนี้อีกมั้ยค่ะสนใจมากค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น jeerapa (mail2mam-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-11 23:23:28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล