ReadyPlanet.com
bulletHome
dot
About us
dot
bulletContact us
bulletAbout us
bulletGuest Room
dot
Newsletter

dot
dot
Package start from 1or2 pax
dot
bulletAngkor wat
bulletหลวงพระบาง
bulletMyanmar
bulletฮานอย-ฮาลอง
bulletJumpasak - Wat Pu
bulletฮ่องกง
dot
The gallery
dot
bulletApsara & Bayon
bulletAngkor Wat shadow
bulletBeng Mealea...in green
bulletBanteay Chamar
bulletMrauk - U [1]
dot
Photo tell
dot
bulletภูฏาน - ลมหายใจแห่งศรัทธา
bulletล่องแม่น้ำโขง
bulletทุ่งไหหิน
bulletจาก ปากเซ ถึง...กระแจะห์
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletinle ... The utopia
bulletดาลัท เมืองดอกไม้-เวียดนาม
bulletWat Pu ...in green
bulletMae Hong Sorn
bulletWat Pu - Jumpasak
bulletNan - Luangphabang
bulletAngkor Wat
bulletHochimin - Dalat
bulletI-San
bulletเที่ยวเนปาล
bulletเที่ยวนิวซีแลนด์
dot
เล่าสู่กันฟัง
dot
bulletอ่านก่อน เที่ยวอียิปต์
bulletปิรามิด - สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
bulletอียิปต์...วิหารลักซอร์
bulletอ่านอะไรดีก่อนไปเที่ยวนครวัด
bulletชมเพลิน.. อัปสรา
bulletพม่า..เที่ยวทะเลสาบอินเล
bulletอินเล...เมืองน้ำในนิทาน
bulletไปจ่ายตลาด...ที่ อินเล
bulletแสงเหงาที่... เทียนมู่
bulletเขิลกับขำ..ที่ สะหวันเขต
bulletเที่ยวตุรกี
bulletNagano-Apples
dot
Travel Usefulness
dot
bulletExchange Rates
bulletWeather forecast
bulletDictionary
bulletInternational Phone Code
dot
Related Information
dot
bulletเที่ยวหลวงพระบาง
bulletCambodia Temple site
bulletSambor Prei Kuk
bulletKoh Ker
bulletMrauk-U
bulletBanteay Chamar
dot
Link
dot
bulletรายการทัวร์ต่างประเทศ
bulletเที่ยวเมืองไทย
bulletนครวัด


www.thailandmgg.com
 
Booking.com
 
จองโรงแรม Agoda
 

 

hotel deals in luang prabang


All about Angkor
Magzine online


Egypt Hot Hit 6 days
 

ที่พัก ไคโร

อียิปต์ Hot HiT
ไคโร *ซัคคาร่า* อเล็กซานเดรีย* หมู่บ้านฟาโรห์

6 Days

โดยสายการบินอียิปต์แอร์
 
   วันแรก       กรุงเทพฯ
2200    พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์ 
     
   วันที่สอง     ไคโร - เมมฟิส  - ซัคคาร่า  - กีซ่า
 0130   บินตรงสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่ MS 961 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)
0540   เดิน ทางถึงสนามบินกรุง ไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชม.) พบกับตัวแทนของบริษัทฯรอต้อนรับท่านอยู่ภายในสนามบิน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงไคโร  ดินแดนแห่งความลี้ลับ แหล่งอารยธรรมโบราณที่สำคัญ มีแม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่านปัจจุบันมีประชาการกว่า 20 ล้านคน
 เช้า   นำ เที่ยวเมืองซัคคาร่า (Sakkarah) ชมปีรามิดขั้นบันได (Stepped Piramid) สถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา ฟังเรื่องราวของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้างการตัดหินและ อื่นๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา ชมห้องเสาต้นกก (Papyrus column) กำแพง Cobra Wall และชมต้นแบบสุสานโบราณก่อนประวัติศาสตร์ (Mustaba)   ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ตื่นตาตื่นใจกับหินจารึกภาษาก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อว่าเกิดก่อนภาษา Hieroglyphs มานับพันปี และรูปแกะสลัก หินต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์
    แถม พิเศษ! ... มุดสุสานเซเรเปียม (Serapuem Tombs) อุโมงค์ ที่เก็บซ่อนความลี้ลับนับหลายพันปี ตื่นตากับโลงศพโบราณ ทำจากหินแกรนิตขนาดใหญ่ทั้งก้อน และภาพวาดโบราณก่อนประวัติศาสตร์
    จากนั้นชมเมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่1  ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทาง ชมต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   ........ Chinese / Local
บ่าย   แวะอนุสรณ์ทหารนิรนาม และ สถานที่ที่อดีตประธานาธิบดีอันวาซาดัตถูกลอบยิงเสียชีวิต
Hilight ..!!    เดินทางสู่เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ต.ร.ม. บนที่ราบสูง เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ มีขนาด ลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิรามิดทั้งสามองค์นี้ เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ฟาโรห์แห่งอียิปต์สร้างเพื่อฝั่ง พระศพของพระองค์  เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ประกอบด้วย ปิรามิด 3 องค์ คือ  
     1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู ใช้หินในการสร้าง 2.3 ล้านก้อน แต่ละก้อนวางชิดติดกันแนบสนิท แม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน เป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนำวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวม วิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟรอเรนซ์  รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย
    2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ.  สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทำให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ผิวฉาบเรียบด้วยหินปูนทราย ผิวฉาบด้วยหินแกรนิตสีชมพู
    3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กสุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร
ชมสฟิงซ์ สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรน ส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลำตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดลำตัว 57 เมตร  ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า  
พิเศษ ..!! ฟรี    ขี่อูฐชมปิรามิด (กรุณาทิปคนจูงอูฐท่านละ US$ 1)           
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local
    พักที่ Lemeridient Pyramid Hotel ระดับ 5ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
   วันที่สาม     ไคโร -อเล็กซานเดรีย -หลุมฝังศพใต้ดิน -เสาปอมเปย์พิลล่าร์ - หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 0800   เดินทางสู่เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ช่วงที่ถูกปกครองโดย ชาวกรีกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปากแม่น้ำไนล์ติดทะเล             เมดิเตอร์เรเนียน เดิมเป็นหมู่บ้านประมง เล็ก ๆ สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ปี 332 ก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเป็นเมืองตาก อากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก
1130   เดินทางถึงเมืองอเล็กซานเดรีย  ชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาดพื้นเมือง และโรงละครโบราณยุคโรมัน จากนั้นชมหลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของชาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานแห่งนี้มี 3 ชั้น ชั้นล่างมีทางเดินติดต่อถึงกันตลอดประมาณ 100 กม. สร้างในศตวรรษที่ 2    เป็นสุสานที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ชม Pompey’s Pillar โบราณสถานที่เก่าแก่ และเป็นเสาหินที่สูงที่สุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจาก เมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร้างถวายจักรพรรดิ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ์ 3 ตัว และ Nilometers หลงเหลืออยู่
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Chinese
 บ่าย   แล่นรถเลียบชายทะเลเมดิเตอเรเนียนอันสวยงาม ผ่านโบสถ์ประจำเมือง และหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถึงป้อม Kaetbay Fort หนึ่งในป้อมขนาดใหญ่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสร้าง ค.ศ. 1479 เพื่อป้องกันการรุกรานทางทะเล  มีทัศนียะภาพที่สวยงามของอ่าวหน้าเมืองอเล็กซานเดรีย
พิเศษ ..!! นำท่านถ่ายรูปหอสมุดอเล็กซานเดรีย (Alexandria Liabraly) ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ภายในมีที่นั่งอ่านหนังสือเกือบ 2 หมื่นที่นั่ง ห้องสมุดเคยตั้งและถูกเผาในศตวรรษที่สี่ โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ด้วยเงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อน ห้องสมุดอเล็กซานเดรียเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญมากอาร์คีมิดิสและยู คลิดใช้บริการของห้องสมุดนี้ ในสมัยนั้น ศูนย์กลางการศึกษาคณิตศาสตร์เคยอยู่กับ พิธากอรัส แต่สองศตวรรษหลังจากพิธากอรัสเสียชีวิตลง ศูนย์การเรียนเลขได้ย้ายไปอยู่ที่อเล็กซานเดรีย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ได้ชัยชนะเหนือกรีก เอเชียไมเนอร์ และอียิปต์ ได้สร้างเมืองหลวงที่ทรงตั้งพระทัยให้เป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก เมื่อพโทเลมีขึ้นครองบัลลังก์อียิปต์ อเล็กซานเดรียก็ได้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยแห่งแรกในโลก นักคณิตศาสตร์และนักปราชญ์หลั่งไหลสู่เมืองนี้ จากชื่อเสียงของห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ห้องสมุดนี้ตั้งขึ้นจากแนวคิดของ Demetrius Phalaerus ที่โน้มน้าวให้พโทเลมีรวบรวมหนังสือดี ๆ โดยบอกว่าคนเก่งกาจจะตามมาเอง จึงได้มีการรวบรวมหนังสือจากทั่วอียิปต์ กรีก เอเชียไมเนอร์ และยุโรป ความพยายามในการหาหนังสือนั้นเข้มข้นชนิดที่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้าอเล็ก ซานเดรียทุกคนจะถูกริบหนังสือ โดยหนังสือนั้นจะถูกนำไปคัดลอก (โดยการเขียนด้วยมือ) แต่ห้องสมุดจะขอเก็บต้นฉบับไว้ และคืนฉบับคัดลอกให้เจ้าของ ห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือถึงหกแสนเล่มในเวลาต่อมา และเป็นที่รู้กันว่านักณิตศาสตร์สามารถหาความรู้ทุกอย่างในโลกได้โดยการมา ที่ห้องสมุดนี้ ห้องสมุด อเล็กซานเดรีย ถูกทำลายหลายครั้ง ตั้งแต่ 47 ปีก่อนคริสตกาล เมื่อจูเลียส ซีซาร์โจมตีคลีโอพัตราด้วยการเผาท่าเรืออเล็กซานเดรีย ห้องสมุดตั้งอยู่ติดกับท่าเรือจึงพลอยถูกเผาไปด้วย หนังสือนับแสนเล่มถูกทำลาย แต่คลีโอพัตราตั้งพระทัยมั่นจะบูรณะห้องสมุดให้กลับคืนมาดีเหมือนเดิม มาร์ก แอนโทนีจึงยกทัพไปตีเมือง Pergamum ที่มีหนังสือดี และขนหนังสือทั้งหมดกลับอียิปต์ จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local
    พักที่ Lemeridient Pyramid Hotel ระดับ 5ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  วันที่สี่     Phoronic Village - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ - ล่องเรือระดับ 5 ดาวชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
    ชมเมืองจำลองแห่งอียิปต์ (Pharaonic Village) Where History become Live ล่องแพชมวิถีชีวิต จำลองความเป็นอยู่ของชาวอียิปต์แต่โบราณ และประวัติของสถานที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งวิหารต่างๆในเมืองลุ๊กซอร์ ซึ่งจำลองไว้เหมือนจริง
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local
1400   ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุที่เก่าแก่และล้ำค่ามากมาย ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์จนถึงยุคจักรวรรดิโรมัน มากมายกว่า 120,000 ชิ้น เก็บรวบรวม และจัดแสดงเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอารยะธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองไว้ ได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะห้องจัดแสดงสมบัติอันล้ำค่า ขององค์ฟาโรห์ตุตันคาเมน รวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ ของฟาโรห์อย่างครบครัน ชมโลงศพทองคำแท้หนัก 110 ก.ก. พร้อมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน หนัก 11 ก.ก. และสมบัติส่วนตัวอีกมากมาย  เช่น เตียงบรรทม, รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ   ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์ การเตรียมตัวหลังความตายของชาวอียิปต์ หรือการทำมัมมี่ (Mummy) ชมมัมมี่ของคนและสัตว์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมร่วมค้นหาคำตอบแห่งปริศนาคัมภีร์มรณะ (Book of the Death) เปรียบเสมือนของกำนัลจากเทพแห่งความตาย
     OPTION..  !! รายการเสริมพิเศษ ชมห้องมัมมี่ 11 กษัตริย์ มัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และพระศพขององค์ฟาโรห์ทั้งหมด 11 พระองค์ซึ่งถูกค้นพบ (ปกติค่าเข้าชมประมาณ 700 บาท / 100 ปอนด์อียิปต์)
 1600    ชมโรงงานทำกระดาษปาปิรุส (Papyrus Factory Outlet)  เลือกชมงานวาดภาพสีน้ำ ของเหล่าศิลปินฝีมือเยี่ยม หรือเลือกซื้อหาภาพวาดจากกระดาษปาปิรุสของอียิปต์มากมายภายใน Gallery จากนั้นชมการสาธิตวิธีทำกระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัย โบราณ  ชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม (Original Real Purfume Shop)  มีให้เลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิ่น Aroma, Sandol Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมที่ชื่นชอบของพระนางคลีโอพัตรา และกลิ่น Lotus เป็นกลิ่นที่ ขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยว
 ค่ำ   Crystal Nile Dinner Cruise – ล่องเรือกระจก ระดับ 5ดาว บริการอาหารค่ำพร้อมชมโชว์อันเลื่องชื่อของอียิปต์ และสัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์
Show .. !!    ชมระบำหน้าท้อง (Belly Dance) ชมระบำกระโปรง ประดับไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายรำของชายหนุ่ม ซึ่งโชว์ลีลาศิลปะ การควงพรมแบบอาหรับ
     พักที่ Lemeridient Pyramid Hotel ระดับ 5ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
วันที่ห้า     Old Coptic - ป้อมปราการซิตาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี- ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
    ชม Old Coptic Cairo ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส (Church of Saint Sergius) โบสถ์คริสต์ใจกลางเมืองไคโรเก่า เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด เสาหินดั่งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4 (อยู่ต่ำจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชั้น) เป็นที่หลบภัย ของครอบครัวพระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็มกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า ระหว่างที่พระองค์ยังอยู่ในวัยทารก เป็นช่วงที่กษัตริย์แฮรอดของจูเดีย สั่งฆ่าทารกผู้ชายที่เกิดใหม่ทุกคน โจเซฟและมาเรีย (ต่อมาเป็นเซ็นต์โจเซฟและพระนางมารี) ได้นำพระเยซูคริสต์ ซึ่งถือกำเนิดในช่วงนั้น หนีมาหลบภัยกันทั้งครอบครัว ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา 4 ปี นำชม Citadel เมืองเก่าชม ป้อมปราการ สร้างปี ค.ศ. 1176 สมันสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรูสมัยสงครามครูเสด ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการราชการอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีเซ่ห์  ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohammad Al) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือตัวสุเหร่า และส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางน้ำพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทำได้ไม่เหมือน ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์ ที่ตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Thai , Chinese
1530   อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้าเครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ  ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี “ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์” เปิดขายตลอด 24 ชม. ***เชิญซื้อ “คาร์ทูซ” จี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรูปทรงยาวเก๋ สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและ สุสานของพระองค์
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ที่ ณ ภัตตาคาร – Chinese  Local
1930   เดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร
2330   อำลากรุงไคโร บินตรงเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960
     
วันที่หก     กรุงเทพฯ
1200   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
     
* * * โปรแกรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสาบการบิน สภาพอากาศ การจราจร ฯลฯโดยจะยึดถือความปลอดภัย และผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ * * * *
     

ทัวร์อียิปต์ FB Page 
 
 
 

*************************

อัตราค่าบริการ - ท่าน (Hot Hit Egypt)

ไคโร • กีซ่า • อเล็กซานเดรีย • Pharaonic Vallay 6 Days

 

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่พักคู่

เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี  (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก อายุไม่เกิน 12 (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีเตียงเสริม

ไม่มีเตียงเสริม

8,15,22,29 ต.ค.54

42,500

39,500

39,500

38,500

5,000

 5,12,19,26 พ.ย. 54

42,500

39,500

39,500

38,500

5,000

3,4,5 ธ.ค.54

42,500

39,500

39,500

38,500

5,000

หมายเหตุ:
- 20 ท่าน ( มีไกด์ไทย เดินทางไปด้วย )
- 10 ท่าน เดินทางได้ (มี Local Guide Thai รับที่ Cairo และ ดูแลคณะ )
- 4 ท่าน ( PRIVATE ) = ต้องจ่ายเพิ่ม … จากราคาทัวร์ อีก ตาม ราคาตั๋วเดี่ยวที่จองได้  

เดินทาง 2-3 ท่าน กรุณาสอบถาม

 

   ค่าบริการรวม

*

ตั๋วเครื่องบินไปกลับ สายการบิน Egypt Air เส้นทาง กรุงเทพฯ - ไคโร

*

ภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน [Fuel Charge]

*

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศ อียิปต์

*

รถโค้ชปรับอากาศสำหรับนำเที่ยวตามรายการ

*

ห้องพักในโรงแรม 3 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

*

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

*

อาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ

*

หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

*

ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้ใหญ่และ 500,000 บาท สำหรับผู้อายุไม่เกิน 18 ปี

   
 

   ค่าบริการไม่รวม

*

ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม) 

*

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ

*

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์และ ค่าPAY ทีวี ฯลฯ

*

ค่าทิปพนักงานขับรถในอียิปต์+ทิปก์ไกด์ท้องถิ่น+ทิปพนักงานรับกรุ๊ปโดยเฉลี่ย 5-10 ยูเอสดอลล่าร์ ต่อ ท่าน ต่อวัน

*

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   

 

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงค่าทัวร์วดแรก 10,000 บาทและส่งมอบ เอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กำหนด

2

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน  เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบินและ เอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทางในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของสถานทูต

3

กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง

4

การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 21วัน ก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ งวดแรก

5

กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์

6

กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจำนวน 100% ของค่าทัวร์

 

 

หมายเหตุ

1

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 15 ท่าน และ,หรือ
ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน

2

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

3

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

4

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ  หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า

5

กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับผู้ใหญ่

1

หนังสือเดินทาง :ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2

รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว = 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังฉากสีขาว)

3

สำเนาทะเบียนบ้าน

4

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

5

สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

6

หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น มีตราบริษัทประทับ)

 

* กรณีเป็นพนักงาน

-

หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่อนุมติให้ลาหยุดและสำเนาบัตรประกันสังคมพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา

* กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

-

สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนพร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)

* กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

-

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ และสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)

7

หลักฐานการเงิน :ถ่ายสำเนาบัญชีเงินฝากส่วนตัวทุกหน้า + ปรับยอดล่าสุด ควรเลือกบัญชีเงินฝากที่มียอดฝากมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ไม่แนะนำให้ใช้บัญชีกระแสรายวัน) กรุณาให้ธนาคารรับรองสำเนาโดยประทับตราของธนาคาร

 

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สำหรับเด็ก

1

หนังสือเดินทาง :ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วยเพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

2

รูปถ่าย : รูปสี ขนาด 2 นิ้ว = 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังฉากสีขาว)

3

สำเนาทะเบียนบ้าน

4

สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบสูติบัตร และสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

5

จดหมายรับรองจากทางสถาบันการศึกษา : หรือ สำเนาบัตรนักเรียน หรือ หน้าสมุดพก

6

หนังสือยินยอมจากอำเภอ : กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศกับ บิดา และ มารดา

* * * รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์และระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆโปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา * * *
Egypt

Egypt Grand 8 Days
อียิปต์...แพคเกจทัวร์
Egypt Wonderfull 5 Days
จอร์แดน 8D5N
Egypt Hight Light 7 Days
Egypt Package Tour
Egypt.....ทึ่ง อึ้ง เครียด และขำ ในอียิปต์
อียิปต์...ปิรามิด และ สฟิงซ์ แห่งกีซ่า
วิหารลักซอร์ [Luxor Temple]...อียิปต์
Egypt ancient-Hieroglyphic
อียิปต์ แกรนด์ทัวร์8วัน ทัวร์คณะพิเศษ
ฮีโรกริฟฟิค....[Hieroglyphic]
แมมฟิส-Memphis
ซัคคาร่า-Saqqara
อียิปต์ อึ้ง ทึ่ง เครียด และขำ เที่ยวไปในอียิปต์
อียิปต์....เมืองที่ไม่คุ้นเคย[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (137918)
สนอยากไปค่ะไม่ทราบราคาเท่าค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น tuiweed วันที่ตอบ 2011-04-25 13:15:19[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล